zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Tento vzdělávací program je určen pro výuku cizího jazyka s návazností na předchozí studium. Vzdělávací cíle a výstupní požadavky jsou formulovány na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce. Výuka vede žáky k osvojení a prohlubování komunikativních dovedností tak, aby byli schopni v cizím jazyce řešit komunikační situace každodenního života ústně i písemně, domluvit se v cizojazyčném prostředí, porozumět pracovním postupům, zpracovat informace a porozumět jednoduchému uměleckému textu. Všeobecně vzdělávací cíl je zaměřen na znalost reálií, společenské kultury a dovednosti sociokulturního chování.

Obsahem výuky je rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků v oblastech:

 • řečové dovednosti
 • jazykové prostředky
 • základní tematické okruhy
 • komunikační situace

Tematické okruhy se vztahují k různým oblastem osobního, společenského a pracovního života i studovaného oboru:

 • osobní údaje, rodina, přátelé, společenský styk, denní program
 • bydlení, dům a byt
 • obchody, nákupy, móda a oblékání
 • počasí
 • jídlo a stravování
 • cestování a turistika
 • zdraví, lidské tělo a zdravý životní styl
 • reálie německy mluvících zemí
 • reálie ČR

Vyučující:

 • Mgr.Stanislava Bubeníčková, Mgr.Ivana Vašíčková

Časová dotace:

 • Agropodnikání:  3 hodiny týdně v každém ročníku
 • Ekonomika podnikání: 3 hodiny týdně v každém ročníku
 • Ekologie a životní prostředí: 3 hodiny týdně v 1.,2.,3. ročníku, 4 hodiny ve 4.ročníku.

Učebnice:

 • Sprechen Sie Deutsch? I., II., III. Polyglot

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole