zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Předmět  geografie patří mezi povinné všeobecně vzdělávací předměty. Směřuje k odborné části vzdělávání a navazuje na poznatky, které žáci získali na základní  škole. Cílem předmětu je poskytnout žákům vědomosti, dovednosti a postoje, které jsou potřebné pro jejich praktické uplatnění v běžném životě i v budoucím povolání. Hlavním cílem předmětu je poskytnou žákům základní vědomosti z fyzické i socioekonomické části geografie

vyučující:

Mgr. Rudolf Meduna

časová dotace výuky předmětu

1. ročník 2. ročník
2 2

seznam učebnic

Demek,J. – Voženílek,V. – Vysoudil,M.: Geografie 1 – 4. SPN, Praha 2001

Zeměpisný atlas světa

geografie

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole