zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Předmět dějepis je součástí společenskovědního vzdělávání. Formuje historické vědomí žáků, aby pomocí poznatků o minulosti hlouběji porozuměli současnosti. Systematizuje různé historické informace. Hraje významnou úlohu v rozvoji občanských postojů a samostatného kritického myšlení.

Učivo je tvořeno výběrem ze světových a českých dějin. Klade důraz na dějiny 19. a 20.století. Součástí výuky jsou i různé besedy a dokumenty.

Vyučující:

Mgr.Ivana Vašíčková

Časová dotace:

Učivo je probíráno v prvním ročníku.

  • Studijní obor: Agropodnikání:  2 hodiny týdně
  • Ekonomika podnikání: 3 hodiny týdně
  • Ekologie a životní prostředí: 3 hodiny týdně

Učebnice:

  • Dějepis pro střední odborné školy, Petr Čornej a kolektiv,SPN

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole