zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Předmět chov zvířat poskytuje žákům  základní vědomosti a dovednosti týkající se chovu zvířat a zpracování zemědělských produktů. Cílem je osvojení obecných a speciálních poznatků, principů, zákonitostí a pravidel, na kterých je založen chov jednotlivých druhů hospodářských zvířat a získávání kvalitních živočišných produktů pro zpracovatelský průmysl.

Vyučující:

 • Ing. Dana Jandová, Ing. Josef Zadina

Charakteristika učiva

Předmět chov zvířat se skládá z několika částí, které  na sebe navazují  a doplňují se: anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, obecná zootechnika, výživa a krmení hospodářských zvířat, chovy jednotlivých druhů hospodářských zvířat, zpracování zemědělských produktů.

Časová dotace výuky chovu zvířat

2.ročník 3.ročník 4.ročník
2+1* 3+1* 3+1*

*1 hodina praktických cvičení.

Výuka je rozdělena na část teoretickou a na cvičení, probíhající převážně ve cvičebně chovu zvířat  a v provozních podmínkách ( pracoviště, kde žáci vykonávají praxi.) Součástí výuky předmětu jsou i odborné exkurze  a návštěvy tématických výstav a odborných seminářů.

Učebnice

 • 2.ročník: Chov zvířat 1 (Credit, Praha 1995)
 • 3.ročník: Chov zvířat 2 (Credit, Praha 2009)
 • 4. ročník: Chov zvířat 2., Chov zvířat 3 (Credit1995)
 • Praktická cvičení z chovu zvířat I.,II. (Credit 1997)

 Doporučená literatura

 • Atlas plemen hospodářských zvířat (Nakladatelství Brázda 2006)
 • Výživa a krmení hospodářských zvířat (Profi press Praha 2006)
 • Chov dojeného skotu  (Apros 1997)
 • Masný skot (Český svaz chovatelů masného skotu 2009)
 • Chov hrabavé drůbeže (Nakladatelství Brázda 2002)
 • Chov králíků (Nakladatelství Brázda 2004)

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole