zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Obecným cílem předmětu marketing a management cvičení je aplikace znalostí a vědomostí získaných v zejména v předmětu marketing a management. Důležitá je dovednost použití základních pojmů marketingové a manažerské teorie a praxe, na které navazují postupy a příklady marketingového výzkumu a jednotlivých manažerských činností.

V předmětu jsou naplňována průřezová témat Občana v demokratické společnosti, Člověk a svět práce,Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační technologie.

Vyučující:

Ing. Uhlířová Vladimíra, Ing. Bc. Grobelná Jana, DiS.

Časová dotace výuky:

studijní obor

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Ekonomika zemědělství a výživy

2

Seznam učebnic:

Veber Jaromír a kolektiv.: Příklady z managementu, Nakladatelství Fortuna

Vydrová Januše a kolektiv.: Příklady z marketingu, Nakladatelství Fortuna

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole