zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Dne 6. února 2014 proběhlo v domově mládeže setkání s paní Zdeňkou Ďáskovou, která se zabývá poradenskou a konzultační činností v oblastí společenských věd, mimoškolní výchovy, vzdělávání a rozvoje osobnosti. Přednáška měla velký úspěch. Celé čtyři hodiny žáci se zaujetím poslouchali a aktivně se účastnili průběhu přednášky. Hovořilo se o sebevědomí, seberealizaci, uvědomění si vlastní hodnoty člověka a problémech mladých lidí. Studenti si vyzkoušeli i krátkou meditaci. Následovala beseda a individuální konzultace.

přednáška 1

přednáška 2

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole