zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Součástí praktické výuky žáků 2. ročníků je celá řada témat a mimo jiné sem patří téma Strojní a ruční dojení. Vyjma odborné učebny, která je součástí školy a poskytuje žákům plně vybavenou strojovnu s vývěvou a funkčními dojícími stroji včetně chlazení, potrubního dojení a konvového dojení, využíváme k praktické výuce vstřícnosti okolních farem a zemědělských podniků, kde probíhá praktická výuka žáků. A tohoto jsme využili právě k naplnění výše zmíněného tématu Dojení a navštívili jsme několik podniků, s různými typy ustájení, produkce a následné realizace mléka. První zastávkou byla farma rodiny Kombercových v obci Tupadly. Kombercovi chovají 13 českých strakatých krav pro produkci kvalitního mléka. Chov je v systému vazného ustájení a dojí se na stání, což  – jak žáci měli možnost velmi dobře poznat –  je stále funkční systém chovu skotu, při zachování slušné produkce a čistého stájového prostředí. Farma Kobercových připomíná rakouské farmy, nejenom co se čistoty a péče o zvířata týče. Studenty zaujal zejména instalovaný mléčný automat, kde si mohou zákazníci v libovolnou denní dobu samoobslužně zakoupit čerstvé kravské mléko, stáčené za příznivou cenu do buď vlastních nádob, nebo jsou zákazníkům nádoby poskytnuty.  S hospodářem panem Kobercem se rozvinula živá debata zejména žáků, jejichž rodiče také hospodaří a aktuálně řeší problematiku odbytu mléka ve složité době nízkých cen a celkového nezájmu zpracovatelských kapacit o drobnou produkci. Lze s potěšením kvitovat, že pan Koberec ochotně seznámil přítomné se všemi aspekty prodeje mléka prostřednictvím mléčného automatu a potěšení, že debata byla s ohledem na věk žáků na velmi odborné úrovni.


Další zastávkou, po ochutnávce čerstvého mléka u Koberců, byl podnik ZOD Potěhy. Jedná se o klasický podnik na bázi více vlastníků s vysokou produkcí mléka od holštýnských krav. ZOD Potěhy disponuje několika stájemi a rybinovou dojírnou 2×12 stání s rychlým odchodem. Debata studentů nad vysokou produkcí, čistotou stájového prostředí a efektivitou systému volného boxového stelivového ustájení nám zabrala značnou, byť velmi efektivně využitou, část času.
Poslední, avšak z hlediska atraktivnosti zdaleka ne nejposlednější zastávkou, byla návštěva farmy rodiny Miláčkových v Hostovlicích. Miláčkovi chovají skot holštýnského plemene a z hlediska technologie získávání mléka není bez zajímavosti, že využívají již 8 let technologii robotického dojení. Možnost vidět na vlastní oči robota, který dojí „on-line“ krávy, byla pro mnohé z nás první, byť zazněla i lakonická věta „ to máme doma taky, Lelyho“… Žáci se seznámili i s technikou na farmě a navštívili jsme i druhý provoz zmiňované farmy, kde je odchov mladého dobytka. Zde byla k vidění kejdová technologie ustájení na matracích, včetně poněkud netradičního, byť zřejmě efektivního ustájení žírných býků v boxových ložích.
S potěšením lze konstatovat, že zájem žáků byl enormní a velmi živě se zajímali o užívané technologie a techniku, včetně „odborné“ diskuse nad výhodami a nevýhodami jednotlivých systémů. Již na zpáteční cestě se množily dotazy, jaké bude příští téma a kam pojedeme a čemu se přiučíme. Poděkování pochopitelně patří i navštíveným farmám, protože pouze spojením praxe s odborným vzděláním zajistí zemědělství kvalitní odborníky pro praxi, protože SZeŠ Čáslav je ŠKOLA PRO ŽIVOT!    

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole