zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Lyžařský kurz se uskuteční v termínu 5.3.2018 – 9.3.2018 (pondělí až pátek) ve Velké Úpě v Krkonoších na Čáslavské chatě. Stravování je zajištěno formou plné penze a pitného režimu (začínáme večeří, končíme obědem + balíček na cestu).

 

Organizační pokyny pro účastníky:

 • odjezd 5.3.2018 v 8:30h od budovy školy (autobusovou dopravou)-sraz 8:00h
 • příjezd 9.3.2018 okolo 16h popř. 18h dle organizace kurzu
 • účastníci mají základní školní pojištění, které se vztahuje i na školní akce typu LVK, zároveň doporučujeme, aby si v případě zájmu účastník sjednal pojištění vlastní

 

S sebou:

 • vybavení na sjezdové lyžování (byty, lyže, hůlky, přilbu, brýle)
 • z bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby své děti POVINNĚ vybavili LYŽAŘSKÝMI PŘILBAMI
 • doporučujeme také přiložit Potvrzení o seřízení vázání ze servisu, v případě úrazu je dokladem pro pojišťovnu
 • kapesné (zodpovídá si student sám)
 • teplé oblečení (sportovní), čepici, rukavice, doporučujeme vše ve dvou párech
 • sportovní obuv do sněhu
 • obuv na přezutí (pantofle), pohodlné oblečení pro pobyt v chatě, hygienické potřeby
 • léky – pokud nějaké student pravidelně užívá, předem nahlásí vedoucímu kurzu
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • za elektroniku (tablety, notebooky aj.) si studenti během celého pobytu zodpovídají sami, v případě poškození nebo ztráty škola nenese žádnou zodpovědnost

 

PRO ÚČASTNÍKY PLATÍ PO CELOU DOBU LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU ŠKOLNÍ ŘÁD.

 

 • škody způsobené během pobytu budou dány studentům k náhradě
 • studentům je zakázáno opouštět chatu bez souhlasu vedoucího kurzu
 • v době od 22h do 6h ráno je nařízen noční klid
 • ostatní podrobnosti Vám sdělíme po příjezdu

 

 NA LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ ALKOHOLU NEBO JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK! ZA HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU ODJÍŽDÍ STUDENT OKAMŽITĚ DOMŮ – ODVOZ ZAJISTÍ RODIČE – BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ ZAPLACENÉ CENY KURZU. PŘÍPADNÁ DALŠÍ KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU SE BUDOU ŘEŠIT PO UKONČENÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU.

 

PŘED ODJEZDEM KAŽDÝ STUDENT U AUTOBUSU ODEVZDÁ VEDOUCÍMU KURZU:

 • zdravotní list účastníka (bezinfekčnost s lékařským potvrzením popř. potvrzením zákonného zástupce o jeho způsobilosti)
 • prohlášení o seřízení lyžařského vázání
 • podepsané organizační pokyny
 • pojištění

!!!BEZ TĚCHTO NÁLEŽITOSTÍ NEBUDE STUDENT ZAŘAZEN DO KURZU!!!

 

 

V případě dalších informací kontaktujte vedoucího kurzu:  Holík Jan (email:holik@szescaslav.cz)

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole