zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

V červnu minulého roku se skupina žáků tehdejší 1.B SZeŠ Čáslav rozhodla přihlásit do soutěže “Voda živá”, kterou vyhlásila nezisková organizace ARNIKA. A tak s podporou třídní učitelky Ing. Vladimíry Uhlířové vznikl pětičlenný tým Rusalky – Martina Čálková, Klára Černohlávková , Lenka Horáková , Simona Jirušová , David Kasal. Na vysvětlenou, pokud jde o Davida, k rusalkám patří přece mladý princ… a také vodník – ten také nechyběl – konzultantem týmu byl Jaroslav Valeš.

Byli jsme tedy kompletní a na začátku záři jsme s napětím očekávali zadání první etapy. Objektem našeho sledování byl Hluboký potok, který až do konce 19.století byl významným zdrojem kvalitní pitné vody pro město Čáslav. V průběhu pěti etap soutěže jsme vždy řešili několik úkolů povinných a ještě několik dobrovolných. Pracovali jsme nejen v terénu, kde jsme pozorovali život v potoce a jeho okolí a měřili jsme kvalitativní parametry vody, ale věnovali jsme se i vyhledávání a studiu literárních zdrojů. V zimě jsme uspořádali besedu o čistotě vody. Žáci prvních a druhých ročníků se zájmem diskutovali o problémech vody v životním prostředí. Posledním úkolem bylo vypracování závěrečné zprávy o celém projektu. Pak už jsme jen čekali na vyhodnocení soutěže.
Koncem dubna náš tým obdrřel od pořadatelů z Arniky “Čestné uznání”a také mnoho písemných materiálu pro inspiraci k další činnosti. Naši práci ocenila nejen naše paní třídní, ale i ředitel SZeŠ, Ing. Jaromír Horníček. Můžeme říci, že soutěž nám přinesla hodně nových poznatků i praktických zkušeností. Ocharana přírody a kvalita životního prostředí pro nás nejsou prázdné pojmy.
Rusalky 2.B SZeŠ Čáslav

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole