Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
pořádá z pověření MZe ČR č.j.231134/2012–Mze-17013

zkoušku

Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

termín: 4. 3. 2014 od 9:00 hod. (v aule školy)

Přihlášku ke zkoušce si můžete stáhnout:

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole