zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

VYUČOVÁNÍ

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve čtvrtek 3. září 2011. Pro třídy 1. ročníku bude školní rok slavnostně zahájen v aule školy, ostatní třídy zahájí školní rok pod vedením třídních učitelů ve svých kmenových třídách. Po úvodním zahájení školního roku budou ve všech třídách následovat třídnické práce. V této době všichni třídní učitelé seznámí žáky se školním řádem a s bezpečnostními předpisy platnými pro školní vyučování i mimo vyučování. Tuto skutečnost potvrdí třídní učitelé zápisem v třídní knize a každý žák svým podpisem na prezenční listině. Žák nepřítomný tento den ve škole, bude proškolen neprodleně po příchodu do školy.

 • Pravidelné vyučování podle rozvrhu bude zahájeno v pondělí 3. září 2012.
 • Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31.1.2013.

Vyučování ve 2. pololetí bude zahájeno v pondělí 4. února 2013 a bude ukončeno pro třídy:

 •  1.B,1.C., 2.B, 2.C, 2.C, 3.A, 3.B., 3.C v pátek 28.června 2013
 • 4.A, 4.B duben 2013, bude upřesněno

PRÁZDNINY

 • Podzimní: 25., 26. října 2012 (čtvrtek, pátek)
 • Vánoční: budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2.ledna 2013.Vyučování začne ve čtvrtek 3.ledna 2013.
 • Pololetní: pátek 1. února 2013
 • Jarní: od pondělí 4. března do neděle 10. března 2013
 • Velikonoční: čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013
 • Hlavní: budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2012/2013

 • 1. kolo přijímacího řízení: 22.dubna 2013 pondělí
 • 2. kolo a další kola: budou upřesněna

Kritéria přijímacího řízení budou vyhlášena a zveřejněna nejpozději do 31. března 2013 (v budově školy, na webových stránkách
školy)

 MATURITNÍ ZKOUŠKY

školní rok 2012/2013

termíny jsou stanoveny v souladu s plánem práce školy:

studijní volno

 • 24. 4. 2013 (středa) až 30.4. 2013 (úterý)

státní část maturitní zkoušky

 • 2. 5. 2013 až 14. 5. 2013

školní část maturitní zkoušky

třída 4.A:

 • 15. 5. 2013 až 21.5. 2013 (praktická zkouška a teorie)

třída 4.B:

 • 15. 5. 2013 až 23.5. 2013 (praktická část a teoretická část)

Profilová část maturitní zkoušky

třída 4.A

 • ekonomika
 • účetnictví a daně
 • praxe

třída 4.BA

 • agropodnikání
 • pěstování rostlin a zpracování rostlinných produktů
 • chov zvířat a zpracování živočišných produktů
 • praxe

třída 4.BO

 • ochrana přírody a prostředí
 • ekologie regionu
 • praxe

Pro profilovou část maturitní zkoušky jsou stanoveny nepovinné zkoušky.

Nepovinné zkoušky

třída 4. A

 • informační a komunikační technologie
 • stravovací a ubytovací služby

 třída 4.B

 • informační a komunikační technologie
 • ekonomika a podnikání

Poznámky:

 1. Předsedy maturitních komisí jmenuje do konce února 2013 Krajský úřad Středočeského kraje.
 2. Místopředsedy a další členy maturitních komisí jmenuje do 31. března 2013 ředitel školy.

LVZ 1. ročníků:

** termín bude upřesněn **

Ples školy:

se uskutečni v pátek 22.března 2013 ve 20.hodin v kulturním zařízení Grand Čáslav.

pořadatelé:

 • Sdružení rodičů, přátel a dětí školy,
 • maturitní třídy 4.A, 4.B

Plán pedagogických rad:

 • zahajovací: 31.8.2012 ( pátek)
 • k zaostávajícím žákům: 6.11.2012 (úterý), 4. ročníky 7.3.2013, 1. až 3. ročníky 16.4.2013 (úterý)
 • klasifikační:
  • 1.pololetí – 28.1.2013 (pondělí),
  • 2.pololetí – 1.B, 1. C., 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C – 25.6.2013 (úterý),
  • 4.A, 4.B – termín bude upřesněn
 • závěrečná pedagogická rada: 28.6.2013 (pátek)

Řidičské zkoušky:

 • třída 2.B skupina T: do 14.června 2013
 • třída 3.B skupina B: do 21.června 2013

Plán setkání s rodiči:

 • 6.11.2012 (úterý) – plenární schůze, třídní schůzky (15.30 hodin)
 • 16.4.2013 (úterý) – třídní schůzky (16.00 hodin)

Opravné zkoušky:

 • 27.8.2013 (úterý) – 29.8.2013 (čtvrtek)

Zahajovací porada pro školní rok 2013/2014:

 • 31.8.2013 (pátek)

Přípravný týden:

 • 26.8. (pondělí) – 30.8.2013 (pátek)

Dny otevřených dveří :

 • 8.11. 2012 (14.00 – 17.00 hodin),
 • 6.12. 2012 (14.00 – 17.00 hodin),
 • 15.1. 2013 (14.00 hodin – 17.00 hodin)

Sportovně turistický kurz

(s částečným zaměřením na ochranu přírody a ekologii)

pro 2. nebo 3.ročník (bude upřesněno): zajišťují Mgr. Holík, RNDr. Nováček

Reciproční výměnná praxe:

Saint-Sauveur-Lendelin (Francie)- termín: bude upřesněno

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole