zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Tým žáků 3. ročníku, jmenovitě děvčata ze 3.V Natálie Langpaulová, Michaela Machová a Eliška Honzáková a chlapci ze 3.B Petr Havránek a Matěj Lebeda, od září pracují v rámci projektu žákovské kampaně Myslete na svět!, kterou pořádá občansko prospěšná společnost Arpok z Olomouce. Kampaň je zaměřena na podporu Cílů udržitelného rozvoje a náš tým si navrhnul téma rozšíření rostlinné stravy ve výživě člověka a kampaň dostala příhodný název Jíte zeleně?. Zacílil tak hned na několik cílů udržitelného rozvoje (SDGs), především pak na cíl SDGs 3 – Zdraví a SDGs 15 – Život na souši. V rámci kampaně tým realizoval řadu dílčích úkolů jako prezentace s ochutnávkami veganské stravy v rámci Dne otevřených dveří na škole, osvětovou přednášku pro spolužáky v aule školy nebo sběr dat pomocí dotazníku na téma rostlinné stravy ve výživě člověka. Oslovil také vedoucí školní jídelny s nápadem, že by jedno z nabýzených hlavních jídel bylo bezmasé a že by se v rámci jídelníčku mohlo zavést např. zelené pondělí – kdy by byla v nabídce pouze bezmasá strava. Další pokračováním aktivit budou publikace v místním tisku a na facebookových stránkách školy, které by měly vést k zatraktivnění rostlinného stravování a motivovat tak širokou veřejnost k pravidelnému zařazení bezmasých jídel ve svém jídelníčku, které by jednak napomáhalo zdravějšímu životnímu stylu a snižovalo by i celkovou zátěž životního prostředí člověkem (tzv. uhlíkovou stopu). Nepřímým důsledkem by pak mohla být i větší pohoda zvířat chovaných ve velkochovech (vyšší cena produktů by byla kompenzovaná jejich nižší spotřebou, proto by si je konzumenti mohli dovolit koupit i za vyšší cenu).
Snaha týmu se vyplatila a jejich kampaň byla oceněná jako jedna ze tří nejlepších kampaní na žákovské konferenci 3. 12. 2019 v Olomouci, které se zúčastnilo 14 týmů z různých škol z celé republiky. O úspěchu rozhodla 4 členná porota – pan Mgr. MUDr. Radan Kuča, vedoucí místního centra DofE v Olomouci a zakladatel Nadačního fondu Pomozme dětem žít lépe. Porotkyněmi byla také Mgr. Simona Šafaříková, Ph. D., vyučující a výzkumník na Katedře rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci, Alžběta Filipková, Mladá delegátka OSN a Bc. Helena Škrdlíková, spolu zakladatelka organizace Udržitelný Palacký, blogerka a spolu autorka knihy Život skoro bez odpadu.

autor: K. Neuhauserová

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole