zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist
Adaptace na změnu klimatu je v současné době v centru pozornosti přinejmenším ve stejné míře jako zmírňování klimatické změny. Kromě přijetí národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v roce 2015 vznikají i další aktivity na přímou podporu vzdělávání v této oblasti, protože zvyšování kompetencí klíčových skupin může přinést za nevelké prostředky výrazný efekt v budoucnosti. Právě z tohoto důvodu se naše škola zapojila do programu projektu Adapťáci od pražského ekocentra Koniklec, ketrý je za podpory Středočeského kraje realizován zcela zdarma. Pod vedením zkušeného pana lektora Ivana Cukera se žáci a žákyně prvního ročníku během 4 výukových hodin dozvěděli spoustu užitečných informací o možných globálních hrozbách při změně klimatu a sami si na základě získaných informací zkusili navrhnout opatření na území města Čáslav, které by pomohly předcházet nebo alespoň zmírňovat dopady těchto nepříznivých jevů.

autor: K.Neuhauserová

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole