Pro školní rok 2015/16 byly Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje povoleny obory a třídy pro přijímání žáků do 1. ročníků ve školním roce 2015-16:obory2015v2logo SZeŠ Čáslav


charakteristiky studijních oborů, které naše škola nabízí:

Školní vzdělávací programy jsou uloženy na veřejně přístupném místě – v kanceláři školy.

V průběhu čtyřletého studia musí každý student podle zadaného učebního plánu a v závislosti na daném studijním zaměření absolvovat v každém ročníku předepsané typy předmětů. Vyučovací předměty jsou pro každý ročník rozděleny vždy do tří kategorií:

  • povinné předměty
  • doporučené výběrové předměty
  • doporučené nepovinné předměty

Proč studovat u nás a vybrat si naši školu?

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole