zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

11. 9. 2014 navštívil Střední zemědělskou školu v Čáslavi člen vlády ČR, ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, a senátor, starosta Čáslavi, Ing. Jaromír Strnad.

Kdo čekal oficiální škrobenou atmosféru, byl jistě překvapen neformálním a poutavým vystoupením pana ministra. Studentům se nejprve představil jako absolvent střední zemědělské školy, konkrétně oboru Agropodnikání, který každoročně otevírá i naše škola. Uvedl své zkušenosti z Mendelovy univerzity v Brně, kde vystudoval Agronomickou fakultu, ale hlavně dokázal velmi inspirativně promluvit o období, kdy se věnoval svému vlastnímu podnikání v zemědělské výrobě.

Připomněl perspektivnost zemědělství pro mladé lidi, zejména současnou poptávku po zemědělských odbornících, a to jak středoškolácích, tak absolventech vysokých škol zemědělských oborů. Uvedl na vlastním příkladu, jak je možné zvládnout vlastní hospodaření ve spojení s dalšími aktivitami, například v současnosti s tak oblíbenými zemědělskými službami.

V následující besedě odpovídal na otázky, a protože se na počátku studenti spíše ostýchali, první dotazy položili učitelé SZeŠ. Mluvilo se především o zemědělských komoditách, které by pro české pěstitele mohly být do budoucna velmi zajímavé, o nutnosti umět zpracovat zemědělské produkty zde v Čechách, o obchodních praktikách velkoprodejců potravin, ale i o možnostech, jak český spotřebitel může podpořit právě české výrobce potravin podobně, jako se to děje například v Německu nebo ve Švýcarsku. Velmi zajímavým tématem se stala i otázka využití nejnovější zemědělské techniky a moderních technologií ve výuce středních zemědělských škol. Ministr potvrdil, že jedná o možnostech, jak pomoci získat stroje a zařízení, které jsou zatím pro školy finančně nedostupné.

Nakonec i studenti ztratili ostych a jejich dotazy prozrazovaly zájem o zemědělství, ale i vlastní zkušenosti s domácím hospodařením. Protože časový harmonogram člena vládního kabinetu je neúprosný, besedu nakonec ukončil ředitel SZeŠ v Čáslavi, Ing. Jaromír Horníček, a za všechny zúčastněné popřál Ing. M. Jurečkovi mnoho zdaru v jeho dalším působení.

Mgr. Zina Kobrlová

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole