zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Firmy, podniky, společnosti

Cílem a účelem tohoto Memoranda je dohodnout a realizovat oboustranně prospěšnou spolupráci s cílem zajištění vysoké úrovně vzdělání studentů SZeŠ a s tím související zabezpečení vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pro oblast zemědělství. Zúčastněné strany uzavírají toto Memorandum s vědomím, že jejich úzká spolupráce a společné úsilí propojí zkušenosti a znalosti zúčastněných institucí ve prospěch studujících a prohloubí vzájemné kontakty a vazby mezi středním odborným školstvím a soukromým sektorem.

Školy

Cílem a účelem tohoto Memoranda je dohodnout a realizovat oboustranně prospěšnou spolupráci s cílem dosáhnout zvýšené poptávky po přírodovědných a technických oborech. Zúčastněné strany uzavírají toto Memorandum s vědomím, že jejich úzká spolupráce a společné úsilí propojí zkušenosti a znalosti zúčastněných institucí ve prospěch žáků a studentů, a prohloubí vzájemné kontakty a vazby mezi středním odborným školstvím a základním školstvím.

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole