zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

ZÁPIS VE ČTENÁŘSKÉM DENÍKU BUDE OBSAHOVAT:

1) bibliografické údaje:

tzn. jméno autora, název knihy, jméno překladatele (pokud je cizojazyčná), případně jméno ilustrátora (je-li kniha ilustrovaná), místo vydání, název nakladatelství, rok vydání;

informace o žánru díla, popř. jeho zařazení do určitého slohu nebo uměleckého období (směru), příslušnost k národní literatuře, stručně téma díla;

2) velmi stručný obsah :

informace o členění na díly nebo oddíly, názvy některých samostatných dílčích částí (např. básní a povídek), u epických děl stručná informace o ději, hlavních postavách, u děl bezdějových informace o námětu (např. jednotlivých básní), nejdůležitější reálie – zeměpisné lokality, historické události, jichž se dílo dotýká);

3) výklad díla:

charakteristika námětu, důležitých motivů, kompozičních a jazykových prostředků;

4) kontext

informace o postavení díla v autorově tvorbě, o okolnostech, jež doprovázely vznik díla, jak dílo ovlivnilo další autory, zda inspirovalo jiné umělce (např. zfilmování románu);

5) ukázka – citace

6) doprovodné materiály: např. fotografie autora;

7) literatura a prameny: výchozím textem je učebnice, bibliografie dalších titulů sekundární literatury (případně web-adresy);

8) vlastní hodnocení: hodnocení, zamyšlení nad knihou  – například:

o       podobná zkušenost, kterou jsem zažil já nebo někdo blízký, známý;

o       kritiku (kladnou/zápornou) hlavního hrdiny či jiné z postav;

o       zamyšlení nad jazykem knihy, nad stylem autora, nad kompozicí knihy;

o       poselství knihy;

o       jak by ses zachoval ty v podobné situaci;

o       co mi vadilo/ co mě zaujalo v knize;

o       jaké myšlenky mě napadly při čtení knihy;

o       co o mě kniha obohatila, co nového jsem se dozvěděl;

o       co jsem od knihy očekával, splnilo se mé očekávání;

o       co mě na knize překvapilo nebo šokovalo;

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole