Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici

vedoucí školní jídelny

Žádosti uchazečů o zaměstnání s přiloženým dokladem o dosaženém vzdělání a strukturovaným životopisem zasílejte na adresu vedení školy
(Ing. Jaromír Horníček, Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav),

případně e-mailem na adresu hornicek@szescaslav.cz

do 23.3. 2017

Součástí výběrového řízení bude pohovor, o jehož termínu budou účastníci výběrového řízení včas informováni.

Ing. Jaromír Horníček v.r.
ředitel SZeŠ Čáslav

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole