zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici

vedoucí školní jídelny

Žádosti uchazečů o zaměstnání s přiloženým dokladem o dosaženém vzdělání a strukturovaným životopisem zasílejte na adresu vedení školy
(Ing. Jaromír Horníček, Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav),

případně e-mailem na adresu hornicek@szescaslav.cz

do 23.3. 2017

Součástí výběrového řízení bude pohovor, o jehož termínu budou účastníci výběrového řízení včas informováni.

Ing. Jaromír Horníček v.r.
ředitel SZeŠ Čáslav

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole