Ve dnech 2. a 3. 11. 2015 se v aule budovy Střední zemědělské školy v Čáslavi uskutečnil odborný seminář na téma „Začínáme podnikat v zemědělství.“ Kromě široké veřejnosti se mohli semináře zúčastnit i studenti školy, kteří tuto možnost rádi využili.

Seminář zahájil ředitel SZeŠ Čáslav ing. Jaromír Horníček, který všechny přivítal a následně předal slovo panu ing. Martinu Bendovi, krajskému koordinátorovi Celostátní sítě pro venkov. Ing. Benda přítomné seznámil s programem dvoudenního semináře. Seminář byl veden na vysoké odborné úrovni, kterou zajistili přednášející: Ing. Ludmila Hejdánková, SZIF, ing. Josef Tabery z MZeČR, ředitel odboru, řídící orgán PRV, ing. Martin Mistr, Ph.D., VÚMOP v.v.i., ing. Eva Kaplanová, kontrola ekologického zemědělství, ing. Mariana Poborská, Státní pozemkový úřad, ing. Petr Born, ÚKZUZ, ing. Josef Svoboda, Ph.D., ÚKZUZ, RNDr. Ivan Foltýn CSc., UZEI, mgr. Radek Tvrdík, MAS Lípa pro venkov z.s. Nás studenty zaujal především program Welfare, Portál farmáře a ekologické zemědělství. Tento seminář nás nadchl a ukázal nám další způsoby uplatnění v našem oboru.

Tímto bychom rádi poděkovali panu řediteli ing. Jaromíru Horníčkovi a paní zástupkyni ing. Daně Jandové za možnost se této akce zúčastnit.

studenti SZeŠ Čáslav

fotogalerie ze semináře:

Některé prezentace v průběhu semináře:

Každý z přihlášených účastníků obdržel CD s prezentacemi z průběhu semináře. Jedna prezentace však překročila kapacitní limit, takže nemohla být zveřejněna na našem webu.

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole