Vážení studenti a zákonní zástupci,
dovolte nám seznámit Vás s několika informacemi, které jsou důležité pro nově nastupující žáky do SZeŠ Čáslav od nového školního roku 2017/2018:

  • 4. září 2017 se od 8:00 hod. uskuteční v aule naší školy (1. poschodí) shromáždění žáků a rodičů k zahájení nového školního roku, kde budou podrobně informováni o zahájení a organizaci výuky a také se seznámí se svými třídními učiteli
  • adaptační kurz bude realizován ve formě dobrovolného kurzu pro zájemce
  • seznamy učebnic a ostatních pomůcek sdělí žákům 1. ročníků jednotliví vyučující v úvodních hodinách daného vyučovacího předmětu.
  • některé učebnice (např. český jazyk, cizí jazyky, apod.) si žáci objednávají společně hromadnou formou (z důvodu výhodnější ceny)
  • výjimku v zajištění pomůcek tvoří sešity, které by si každý žák měl k výuce připravit předem (většinou sešity formátu A4 – „linkované“, „nelinkované“ i „čtverečkové“)

Těšíme se na spolupráci od nového školního roku 2017/2018.
Ing. Jaromír Horníček
ředitel SZeŠ Čáslav

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole