zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

A. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

  • Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s tímto Provozním a organizačním řádem.
  • Areál je přístupný pouze po předchozím souhlasu oprávněné osoby (vedoucí školního statku, stájník/ošetřovatel, majitel koně, trenér).
  • Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě plně zodpovídá.
  • Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby.
  • Psy je povoleno do areálu vodit pouze na vodítku a s košíkem. Majitel psa je povinen odstranit psí exkrementy.
  • Je zakázáno odhazovat v areálu odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
  • Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli jiným způsobem plašit či týrat zvířata.
  • Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.
  • Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti.
  • Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Jezdecký klub neručí za případné poškození nebo ztráty.

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole