zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 • Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny provozovatele areálu.
 • V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa, a pokud způsobí nečistotu, co nejdříve ji odstraní, včetně trusu koní jím vedených.
 • V celém prostoru školy a školního statku platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.
 • Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu školního statku, případně při pořádání sportovních akcí jsou povinni respektovat pokyny provozovatele, osoby jím pověřené, trenéra či pořadatele, a to jak na jízdárně a v terénu, tak i ve stáji či dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, nebo péčí o koně.
 • Bez souhlasu provozovatele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách, přemisťovat předměty v majetku provozovatele areálu a používat vlastní elektrické přístroje a zařízení.
 • Každý je povinen v případě úrazu osoby poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře. Ohlásit vedoucímu výcviku i drobná poranění, která budou evidována pro případ pozdějších komplikací. V případě úrazu koně toto neprodleně ohlásit trenérovi či pověřené osobě a také majiteli koně.
 • Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu nebo vedoucímu výcviku zjištěnou závadu na zařízení, vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností a bezpečnosti učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 • Důležitá tel. čísla:
  • PRVNÍ POMOC 155
  • HASIČI 150
  • POLICIE 158
  • ZÁCHRANNÉ SLOŽKY 112

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole