zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je možné od 11. května 2020 ve středních školách a konzervatoří realizovat přípravu žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků konzervatoří na vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky. Pro výše uvedené žáky jsou upřesněny základní provozní podmínky domovů mládeže, které poskytují školské služby

 

Zájem o ubytování v domově mládeže nahlásí  žáci telefonicky na tel.:  605 700 413

nebo na  e-mail: petraskova@szescaslav.cz. do čtvrtka 7.5. do 18 hod.

 

Pokud se přihlášený žák nedostaví na domov mládeže, prosíme o včasné telefonické omluvení na uvedené tel. č. do 10. 5. 2020 – 17 hod.

 

Pravidla provozu

 • Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům. Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) a starat se o jejich čistotu a desinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušek.
 • Při přesunech je vhodné dodržovat odstupy 2 metry vždy, když je to možné.
 • Desinfekce roušek bude umožněna vyvařením použitých roušek v pračce.
 • Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači,  nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem, jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Desinfekční prostředky na ruce budou i na pokojích.
 • Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny a do místnosti určené pro izolaci .

Společenské místnosti nebudou po dobu platnosti epidemiologických opatření používány.

Úklidový personál bude průběžně čistit a dezinfikovat povrchy a předměty.

 

Pokoje

 Na každém pokoji bude ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.

 • Každý pokoj bude vybaven nádobou s dezinfekcí a jejím dávkovačem a pro bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ubrousky.
 • Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku.
 • Žák neprodleně po přezutí použije desinfekci na ruce.
 • Stravování bude vlastní (večeře), obědy si mohou žáci objednat ve školní jídelně, kde  pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití.  Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

 • Pro ubytované bude připraven časový rozpis pro používání společných sprch.

 

Do domova mládeže nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

  

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 1. b) při protinádorové léčbě,
 2. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák vyplněná a podepsaná prohlášení – ke stažení Zde.

Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi ubytování na DM umožněno.

Tyto pokyny platí do konce školního roku 2019/2020.

 

Ing. Jaromír Horníček, ředitel SZeŠ Čáslav

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole