zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

jednodenni_seminar

Seminář je zařazen do Ročního vzdělávacího plánu Ministerstva zemědělství pro odborné vzdělávání veřejnosti v rezortu zemědělství na rok 2015 a je organizovaný ve spolupráci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Erudio CZ, o.s. a odborníků z praxe.

Termín semináře:   3. listopadu 2015

Místo konání   Čáslav, aula Střední zemědělské školy, Sadová 1234/1

Kurzovné: zdarma

Závazná přihláška – ke stažení zde

(vyplněnou přihlášku pošlete do 23. října 2015 na e-mail uvedený v textu přihlášky)

Program semináře:

  • 8.00–8.30 Prezence účastníků;
  • 8.30–15.30 Přednášky a poznatky z praxe
  • Půda a její význam – vznik půdy, půdotvorné faktory, složky půdy, funkce půdy (úrodnost a bilance živin) – Ing. Marek Batysta PhD.
  • Organická složka půdy – význam, procesy přeměny půdní organické hmoty, indikátory kvality půdní organické hmoty (příznaky), utváření půdní struktury, vliv   org. hmoty na funkci půdy, únava půdy (příznaky) – Ing. Ondřej Holubík
  • Degradace půdy – příčiny a důsledky (dominový efekt, činnost zemědělce), typy degradace – dehuminifikace, utužení půdy, kontaminace (příčiny, důsledky – opatření a řešení), ztráta org. hmoty – Ing. Eva Procházková
  • Principy udržitelného hospodaření – optimalizace obsahu org. hmoty v půdě – osevní postupy, víceleté kultury, meziplodiny (politika MZe – čerpání dotací), organický odpad z komunální sféry – Ing. Jan Srbek
  • Postupy zvýšení org. hmoty v půdě –bilance OL v rámci zemědělského podniku (kalkulačka), využití – meziplodiny, digestáty, komunální odpad (BRKO – zpracování, využití), agroenviromentální opatření
  • Legislativní rámec ochrany půd – GAEC/DZES, zákon o ochraně ZPF – Ing. Marek Batysta PhD.

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole