Dne 17. února 2016 proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorie B, letos na téma „Život je jen náhoda“.

Studenti nejprve zodpověděli otázky všeobecného biologického testu. Následovalo poznávání přírodnin. Hlavně rostlin a živočichů. Někteří s poznáváním bojovali. Ne a ne to vzdát. Výsledek byl ale slabší než v jiných letech, až na jednu výjimku, která byla rozhodující pro vítězství v tomto školním roce.

V praktické části soutěžící studovali generativní orgány krytosemenných rostlin. Připravili preparáty z jahod a okurek, ale vytvořit nákres s odpovídajícím popisem zvládla jen malá část soutěžících. Někteří si poradili i se vzorci a diagramy květů i umístěním pestíků.

V úloze, která se věnovala dýchání rostlin i živočichů byla pokožka i příčný řez listem a trichomy. Nejvíce účastníky zaujalo skládání obrázků larvy jepice. O to bylo větší jejich zklamání, protože tento úkol se nebodoval. Alespoň částečně všichni zvládli i přiřazení dýchacích orgánů jednotlivým živočichům.

Letos se školního kola zúčastnilo jedenáct studentů. Nejlepší poznávačku a nejvíce bodů získala Kristýna Sovová z 2.B, která se tak stala jedinou úspěšnou řešitelkou a vítězkou školního kola. Na druhém místě se umístil Josef Zadražil (2.B), který vítězku doprovodí na krajské kolo BiO. Třetí místo patří nejúspěšnější účastnici z 1.ročníku Barboře Beránkové (1.B1). Děkuji všem za účast a bojovnost !

                                                                                                                                                     RNDr. Jiří Nováček

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole