zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

          Dne 17. prosince 2012 se na domově mládeže uskutečnila slavnostní vánoční večeře, po níž následoval bohatý zábavný program. Konferování se ujala žákyně 2. r. SOŠPg Lucie Miřátská. Úvodní vystoupení patřilo děvčatům a F-dance, následovalo pěvecké vystoupení žákyň 1.ročníku ped. lycea a sólový zpěv B. Nermuťové a T.Vilimovské z 1. roč. SOŠPg. Velmi se líbilo taneční vystoupení, tentokráte cha-cha, členů tanečního kroužku K. Bodláka a Z. Rutové. Dalším zajímavým tanečním vystoupením byl tribal A. Dobřichovské. Překvapením bylo vystoupení skupiny „Brzduši“, které sklidilo velké ovace. Závěr pásma patřil zpěvu v podání žákyň 4. ročníku SOŠPg, doplněným pohybovou improvizací v podání J. Šmejkala, F. Semeckého a J. Chalupy.

 

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole