Dne 17. prosince 2012 se na domově mládeže uskutečnila slavnostní vánoční večeře, po níž následoval bohatý zábavný program. Konferování se ujala žákyně 2. r. SOŠPg Lucie Miřátská. Úvodní vystoupení patřilo děvčatům a F-dance, následovalo pěvecké vystoupení žákyň 1.ročníku ped. lycea a sólový zpěv B. Nermuťové a T.Vilimovské z 1. roč. SOŠPg. Velmi se líbilo taneční vystoupení, tentokráte cha-cha, členů tanečního kroužku K. Bodláka a Z. Rutové. Dalším zajímavým tanečním vystoupením byl tribal A. Dobřichovské. Překvapením bylo vystoupení skupiny „Brzduši“, které sklidilo velké ovace. Závěr pásma patřil zpěvu v podání žákyň 4. ročníku SOŠPg, doplněným pohybovou improvizací v podání J. Šmejkala, F. Semeckého a J. Chalupy.

 

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole