zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Ve dnech 19.8. – 23. 8. 2015 se v areálu Ostravské univerzity v Ostravě a na Vysokoškolských kolejích Jana Opletala uskutečnilo mezinárodní finále Olympiády mladých chovatelů. Ve středu odpoledne se tak z celé republiky, Slovenska a Polska sjelo celkem 113 soutěžících se svým doprovodem.

Čtvrtek i pátek patřily soutěži. Všichni soutěžící se podrobili testu z odborných znalostí, poznávání druhů, plemen a barevných rázů zvířat i odbornému pohovoru. V letošním roce se podařilo zajistit kompletně živou poznávačku pro holubáře a teraristy. Pro holubáře byla připravena výstava čítající 30 různých plemen a barevných rázů holubů v hale místní ZO ČSCH, která se nalézá v bezprostřední blízkosti Ostravské univerzity. Teraristé pak navštívili Chovatelský klub při Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu. Věnovali se jim studenti přírodovědného lycea, kteří tam klub provozují. Kromě výše uvedených zvířat byla zajištěna alespoň z části živá poznávačka i pro obory drobní hlodavci a kožešinová zvířata. Akvaristé pak měli možnost navštívit akvarijní velkosklad p. Krčmáře. Tradičně byli soutěžící rozděleni do dvou skupin, kdy jedna soutěžila ve čtvrtek a druhá v pátek. Skupina, která v daný den nesoutěžila se zúčastnila doprovodného programu. Tentokráte to byla bojovka „BO ENIGMA“ zaměřená na poznávání zajímavých míst Ostravy. Podle propozic prošli soutěžící danou trasu, kde plnili úkoly zadané v pracovních listech. Na závěr byla vylosovaná skupina odměněna drobnou sladkostí. Mimo to mohly výpravy z jednotlivých okresů navštívit dle své úvahy i další místa v Ostravě. Páteční večer patřil besedě se spolkem na ochranu zvířat.

V sobotu dopoledne navštívili účastnící Katedru biologie PřF OSU, kde si mohli prohlédnout řadu zajímavých exponátů, vyslechnout si informace o možnostech studia a poslechnout si zajímavou přednášku o vážkách, jejichž výzkumu se zde věnují. Po obědě soutěžící navštívili místní ZOO, která je u nás druhou největší.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v 19 hodin v prostorách vysokoškolských kolejí. Kromě pohárů pro první tři místa obdrželi všichni soutěžící diplom a tašku s řadou pěkných dárků od sponzorů soutěže.

Studenti SZeŠ vybojovali následující umístění:

Pokorný Radek – chov okrasného ptactva: 1. místo

Hamsa Lukáš – chov holubů: 2. místo

Mayerová Eliška – chov psů:  2. místo

Husák Ondřej – akvaristika:  3. místo

Kasal David – chov psů:  5. místo

Kratochvílová Andrea – chov drobných hlodavců: 5. místo, chov králíků: 12. místo

Kalužová Adéla – chov psů: 6. místo

Krbcová Veronika – chov králíků: 5. místo

Komberec Josef – chov králíků:  8. místo

Po vyhlášení výsledků se jako každý rok všichni rozloučili s účastníky, kteří letos slaví osmnácté narozeniny a soutěžili naposled. Po té byla představena družstva, která se utkala o vítězný pohár mezinárodního kola. Do této nadstavbové soutěže postupují vždy naši vítězové, kteří mají na Slovensku „protihráče“. Letos byla nominována družstva po šesti soutěžících z každé země. U těchto soutěžících byly v rámci družstva sečteny dosažené body s výsledkem ČR 552,55b. vs. SR 495,69b.Vítězem se tedy opět stalo družstvo České republiky. Celý program MK završila diskotéka.

Účastníci a pořadatelé soutěže tímto děkují Městu Čáslav za poskytnutou dotaci a SRPŠ při SZeŠ Čáslav za poskytnutý příspěvek.

Příští ročník Olympiády bude vyhlášen v listopadu. Případní další zájemci o tuto soutěž se mohou přihlásit u p. Jany Nováčkové či RNDr. Jiřího Nováčka.

výprava ze SZeŠ Čáslav-zmenšeno

z odb.přednášek

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole