zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

studijní obor: 41-41-M/01 Agropodnikání

Studijní obor je koncipován tak, aby jednotlivým středním zemědělským školám umožnil využít větší variability obsahu vzdělání a tím zohlednit nejen zájmy žáků, ale i požadavky zemědělství v daném regionu a na trhu práce. Obor má širokou univerzální koncepci. Odbornou orientaci si vytváří naše škola podle převažujícího obsahu odborného učiva a vlastních tradic.
Studijní obor poskytuje následující studijní zaměření:

 • zemědělský provoz 
 • chovatelství

vyučovací předměty zařazené do učebního plánu studijního oboru Agropodnikání

Obsah výchovy a vzdělání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které jsou součástí profilu absolventa oboru a aby byli připraveni na vysokoškolské studium, zejména zemědělství i další příbuzné obory. Poskytované vzdělání je v průběhu studia tvořeno všeobecnou složkou, odbornou složkou a výběrovými vyučovacími předměty.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí: společné a profilové. Společnou část maturitní zkoušky tvoří dvě povinné zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo matematika. Profilovou část tvoří dvě až tři povinné zkoušky z předmětů, které stanoví ředitel školy.

V průběhu studia mají žáci možnost získat  řidičský průkaz – skupina B a T.

Uplatnění absolventa

Absolventi se mohou ucházet o přijetí ke studiu na vysoké škole nebo v různých formách pomaturitního studia. V průběhu studia však získá každý absolvent všechny potřebné vědomosti i praktické dovednosti, specifikované podle obsahu studijního oboru, takže může nalézt kvalitní uplatnění i v některých dalších činnostech, jako například:

ve studijním zaměření zemědělský provoz:

 • technik zemědělského provozu a služeb,
 • soukromě hospodařící zemědělec,
 • pracovník provozních úseků zpracovatelského průmyslu,
 • poradce organizací a podnikatelů nejen v zemědělství, ale i ve státní správě.

——————————————————————————————————-

ve studijním zaměření chovatelství:

 • získané vědomosti a dovednosti z odborných předmětů zaměřených na kynologii mohou využít nejen v zájmové činnosti (agility, myslivost, aj.),
 • pracovníci výcvikových středisek, v jednotkách záchranářů, hasičských sborů, policie a vojska.
 • získané vědomosti a dovednosti z odborných předmětů zaměřených na chov koní mohou využít v zájmové činnosti,
 • podnikatelé v chovu koní,
 • ošetřovatelé koní
 • mohou se uplatnit v jezdeckých provozech v zahraničí
 • podnikatelé v oblasti agroturistiky.

Kritéria přijímacího řízení pro šk.r. 2017/2018

soubor ke stažení ve formátu PDF: kritéria přijímacího řízení

 

zpět na studijní obory

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole