Vážení studenti a zákonní zástupci,

dovolte nám seznámit Vás s několika informacemi, které jsou důležité pro nově nastupující žáky do SZeŠ Čáslav od nového školního roku 2015/2016:

  • 1. září 2015 se od 8:00 hod. uskuteční v aule naší školy (1. poschodí) shromáždění žáků a rodičů k zahájení nového školního roku
  • adaptační kurz pro nově přijaté žáky se nekoná
  • žádné učebnice si nemusí žák opatřovat předem, protože ve škole bude pořádána výhodná burza učebnic
  • některé učebnice (např. český jazyk, cizí jazyky, apod.) si žáci objednávají společně hromadnou formou (z důvodu výhodnější ceny)
  • každý vyučující sdělí žákům své požadavky na konkrétní pomůcky a vybavení první hodinu výuky daného předmětu
  • výjimku v zajištění pomůcek tvoří sešity, které by si každý žák měl k výuce připravit předem (většinou sešity formátu A4 – “linkované”, “nelinkované” i “čtverečkové”)

Těšíme se na spolupráci od nového školního roku 2015/2016.

Ing. Jaromír Horníček
ředitel SZeŠ Čáslav

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole