Dne 1. dubna 2019 k nám do SZeŠ v Čáslavi přijeli na výměnný pobyt studenti ze SOŠ ekonomické ze Spišské Nové Vsi v rámci projektu eTwinning na téma: „Geografie regionu“.
Pro další den – 2. dubna pro ně studentky třídy 3.A připravily program na Lichnici, kde mohli společně poznat historii zříceniny, podívat se na vyhlídku, poznat pověst o dívčím kameni a podívat se na nejstarší strom – Žižkův dub. Studentky (A. Pavlíková, A. Petrů, A. Stehnová, A. Heřmánková, K. Altmanová, A. Hrubešová, I. Mašková) doplnily program svým připraveným průvodcovským výkladem.
Následující den 3. dubna je některé studentky (A. Pavlíková, A. Petrů, S. Nováková) doprovázely do Kutné Hory, kde se mohli slovenští studenti něco dovědět o výrobě pražského groše ve Vlašském dvoře, něco z historie a památkách Kutné Hory, ale také o Královské procházce v okolí řeky Vrchlice. Studenti spolu také navštívili raritu a to Kostnici v Sedlci, která na slovenské studenty udělala neopakovatelný dojem.
Poslední den 4. dubna jeli slovenští studenti spolu s paní učitelkou Mgr. Plekker do Prahy. Zde mohli vidět například Staroměstský orloj, Pražský hrad a další historické památky našeho hlavního města. Potom už cílem jejich cesty byl návrat zpět do Spišské Nové Vsi.
Poděkování patří paní Ing. Jandové, Ing. Zelené, Mgr. Plekker, panu řediteli Ing. Horníčkovi, panu Ing. Valešovi a Mgr. Medunovi, kteří na programu spolupracovali a zajišťovali pobyt pro slovenské studenty.
Doufáme, že se u nás návštěvě ze Slovenska líbilo a budeme se těšit na další společné setkání.

Studentky třídy 3.A

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole