Studenti čáslavské „zemědělky“ se opět neztratili

Je již tradicí, že se na podzim nového školního roku koná soutěž „Národ se ubránil“, kterou společně organizují Český svaz bojovníků za svobodu a Gymnázium J. Ortena v Kutné Hoře. I letos se dějepisného klání, zaměřeného na znalosti o československém odboji za druhé světové války, zúčastnili studenti středních odborných škol i gymnázií v Kutné Hoře a v Čáslavi.

Příprava začínala jednodenní exkurzí po stopách československého odboje na Pardubicku, při níž si studenti připomněli osud vypálených Ležáků, historii neblaze proslulého pardubického „Zámečku“ a pomníčky členů paraskupiny známé pod názvem Silver A. Člen ČSBS, pan Kotek, dokázal zajímavě popsat situaci této skupiny, charaktery jejích účastníků, ale i různé detaily a souvislosti, které v učebnicích dějepisu nenajdeme. Poté již následovalo hledání dalších informačních pramenů a domácí samostudium.

Samotná soutěž mezi jednotlivými družstvy se odehrála 24. 10 2013 na Gymnáziu J. Ortena v Kutné Hoře za účasti představitelů ČSBS. Ačkoli studenti Střední zemědělské školy z Čáslavi neobhájili   loňské prvenství a pohár pro vítěze získala Střední průmyslová škola v Kutné Hoře, obstáli se ctí – byli druzí, konkrétně K. Choltová a F. Snížek ze II. B, a na čtvrtém místě skončili benjamínci    z I. B2, K. Petrů a  J. Oliva, kteří jsou na střední škole teprve necelé dva měsíce.

Již samotná účast studentů Střední zemědělské školy v Čáslavi v soutěži je velmi povzbudivá a umístění o to cennější, protože se dokázali na vědomostní dějepisnou soutěž připravit především sami. Vždyť výuka dějepisu na střední odborné škole rozhodně není prioritou a pouhé dvě hodiny týdně v prvním ročníku nemohou stačit na hlubší povědomí o tématu.

Z Kutné Hory odjížděli naši studenti s velkým odhodláním – v příštím ročníku navázat na předchozí úspěchy svých starších kolegů. Tak jim k tomu držíme palce!
Zapsala:  Mgr. Z. Kobrlová

fotogalerie ze soutěže:

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole