zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Během Velikonočního pondělí přijeli do Střední zemědělské školy v Čáslavi francouzští studenti z Normandie. Přivítali jsme je tradičním způsobem, jak se na tento den sluší. Měli možnost ochutnat velikonočního beránka a mazanec. Velmi je překvapila ukázka pomlázky a kraslic.

Druhý den naši francouzští přátelé nahlédli do tajemství výroby českého křišťálového skla v poděbradských sklárnách. Mohli zde vidět foukání skla i jeho broušení. Zkrátka precizní práci českých sklářů, která je jistě nezapomenutelným zážitkem. Návštěva Poděbrad se již při těchto výměnných pobytech stala tradicí. Stejně jako prohlídka Kutné Hory a Kostnice v Sedlci. I toto jsou místa, kam se Francouzi rádi vracejí.

Ve středu 30. března jsme společně navštívili pobočku nestátní neziskové charitativní organizace Helpicon v budově SZeŠ Čáslav. Tato organizace pomáhá lidem s postižením a je zaměřena na veřejně prospěšné služby. Francouzští studenti tak měli možnost nahlédnout do každodenního života jejich klientů. Po této prohlídce jsme se vydali na zámek Kačina, kde se naši hosté prošli nejen zámeckými interiéry, ale také jeho sklepením. Kráse tohoto empírového zámku nenechal vyniknout déšť, který nás provázel celé dopoledne. Po obědě jsme navštívili Berlovu vápenku v Závratci. Zde se největšímu zájmu těšil komín, do kterého se chtěli všichni podívat. Po vydařené návštěvě této unikátní technické památky jsme se přesunuli na Lichnici. Zde nás bohužel stále po celou dobu prohlídky provázel déšť. Kastelánka hradu, paní Matyková, nám proto nabídla náhradní program. Místo krásného pohledu na Železné hory jsme se museli spokojit s pohledem na netopýry ukryté v lichnickém sklepení. Pro některé Francouze to bylo vůbec poprvé, kdy viděli živého netopýra. Tento pohled byl zcela určitě plnohodnotnou náhradou za deštivé počasí, které nás na Lichnici neopustilo. Cestou z hradu jsme se zastavili také u Žižkova dubu. Možná více než samotný dub zaujalo francouzské studenty několik veverek. Že by se výlet za poznáváním místních památek změnil spíše v zoologickou naučnou stezku? Ať tak či onak, další zastávkou byla Galerie v Podhradí. Zde nás velmi mile uvítal sám řezbář, pan Josef Cipryán. Provedl nás galerií a z jeho krásného vyprávění jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o jeho tvorbě. Ovšem, když vzal do ruky svou motorovou pilu a její zuby se zakously do velkého lipového špalku, všichni jsme oněměli úžasem. Neskutečná zručnost a profesionalita pana Cipryána nám brala dech. Tato ukázka měla u všech veliký ohlas. Po krásném zážitku jsme se přesunuli do třemošnické cukrárny, kde jsme se tak trochu schovali před deštěm, ale hlavně jsme si zde u kávy hezky popovídali.

Poslední den strávili Francouzi v Čáslavi, kde navštívili mateřskou školu U Bašty. Moc děkujeme paní ředitelce Bc. Renatě Mišutkové, všem paním učitelkám a hlavně dětem za milé přijetí. Vzhledem k tomu, že většina francouzských studentů studuje v oboru sociální činnost, který nabízí i naše škola, jsou vždy nadšeni, pokud mohou vidět děti tak říkajíc v akci. A děti se opravdu snažily! Nešetřily básničkami, písničkami ani tanečky. Francouzi se k dětem během těchto aktivit připojili, společně si pohráli a na oplátku jim také zazpívali. Ze školky jsme se přesunuli na čáslavskou radnici, kde k nim v jejich rodné řeči promluvil Ing. Josef Ruml. I tato návštěva je již tradicí. Poté jsme navštívili Domov důchodců. Zde se nás mile ujal jeho ředitel Ing. Aleš Šorf. Také zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o jeho provozu i klientech. Někteří z nich nás nechali nahlédnout do svého soukromí. Francouzi na adresu domova nešetřili chválou a byli velmi mile překvapeni jeho vynikajícím zázemím a vybavením. Svoji návštěvu naši hosté zakončili u nás, na Střední zemědělské škole v Čáslavi. Vyzkoušeli si jízdu v traktoru, pomazlili se se zvířaty na školním statku a prohlédli si vybavení naší školy. Někteří z francouzských pedagogů byli velmi překvapeni vybaveností některých tříd. Zaujaly je zejména interaktivní tabule, které jsou instalovány téměř ve všech třídách.

Jsme rádi, že se u nás Francouzům i přes uplakané počasí líbilo. Za celou Střední zemědělskou školu v Čáslavi bych tímto chtěla velmi poděkovat všem, kteří nám při plánování výletu pro naše hosty vyšli vstříc. Bez jejich ochoty a milého přístupu by se určitě tak dobře nepovedl. Pokud se vše podaří, tak naši studenti budou mít možnost navštívit francouzskou Normandii koncem příštího školního roku.

Mgr. Lucie Lipenská

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole