zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Autorizovaná společnost EKO-KOM a.s. uspořádala v rámci komunikační kampaně zaměřené na třídění odpadů akci, v jejímž průběhu vyrobili žáci naší školy z odpadových materiálů, určených ke třídění, znak města Čáslavi. Galerie výrobků byla vystavena v pavilónu P brněnského výstaviště u příležitosti konání veletrhu GO a REGIONTOUR 2011. Svou účastí přispěla naše škola k vytvoření rekordu Největší galerie znaků měst a obcí vyrobených z odpadových materiálů, který byl do české databanky rekordů zaevidován 13.1.2011. Za účast obdržela naše škola certifikát.

Galerie znaků města a obcí z odpadových materiálů

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole