Autorizovaná společnost EKO-KOM a.s. uspořádala v rámci komunikační kampaně zaměřené na třídění odpadů akci, v jejímž průběhu vyrobili žáci naší školy z odpadových materiálů, určených ke třídění, znak města Čáslavi. Galerie výrobků byla vystavena v pavilónu P brněnského výstaviště u příležitosti konání veletrhu GO a REGIONTOUR 2011. Svou účastí přispěla naše škola k vytvoření rekordu Největší galerie znaků měst a obcí vyrobených z odpadových materiálů, který byl do české databanky rekordů zaevidován 13.1.2011. Za účast obdržela naše škola certifikát.

Galerie znaků města a obcí z odpadových materiálů

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole