zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Archiv článků z kategorie ‘Škola a veřejnost’

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z anglického General Data Protection Regulation – GDPR) tvoří ucelený soubor pravidel na ochranu dat v evropském prostoru.
GDPR se týká každého, kdo zpracovává nebo shromažďuje osobní údaje evropských občanů, včetně společností a dalších subjektů mimo území Evropské unie působících na evropském trhu.
Nařízení bylo přijato v dubnu 2016, ale v platnost vstoupí až 25. května 2018. V České republice nahradí současnou právní úpravu – zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a bude doplněno českým adaptačním zákonem o zpracování osobních údajů, který je v současné době stále v legislativním procesu. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími právě z Obecného nařízení.
Jsme si vědomi, že GDPR neovlivňuje jen prostředí informačního systému, ale zásadním způsobem vstupuje do organizace a nastavení fungování škol. Proto se ze všech sil snažíme pomoci vám s implementací Obecného nařízení na vašich školách.
Proto jsme ve stálém kontaktu s MŠMT, S ÚOOÚ s dalšími odborníky na problematiku GDPR, především z oblasti IT a práva.

Užitečné odkazy:
Metodika MŠMT ke GDPR, dostupné: http://www.msmt.cz/file/44592/
Stránky věnované problematice GDPR: www.gdpr.cz
GDPR dle ÚOOÚ,dostupné: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

 

Již od prvního ročníku jsme měli přání navštívit koncentrační tábor Osvětim. Paní Mgr. Zina Kobrlová naše přání vyslyšela a dne 17. 4. 2018 se naše přání splnilo. Od školy jsme odjížděli rozespalí ve 04:30 naplněni různými pocity a dojmy. Cesta byla dlouhá. Trvala pět hodin s dvěma zastávkami. Mnozí z nás spali, jiní svačili a ostatní debatovali o tom, co nás čeká.

V půl desáté jsme konečně dorazili a naším prvním zážitkem byla prohlídka tábora Auschwitz II. U vchodu nás paní učitelka seznámila s tím, co se zde nachází, a poskytla nám důležité informace, bez kterých bychom asi nechápali, co vše máme před sebou. Většina tábora byla totiž zničena samotným Němci na konci války.
Zde jsme se mohli procházet bez průvodce. Pohybovali jsme se pouze venku, otevřené byly pouze některé dřevěné boudy. Při myšlenkách na skutečné dění v tomto vyhlazovacím táboře nás mrazilo. Na kolejích, které vedly až k plynovým komorám a krematoriím, stál stejný vagón, jímž sem nacisté přiváželi své oběti nejprve z Polska a později z celé Evropy. Se smíšenými pocity jsme se sešli v autobuse a zamířili jsme do druhého tábora.

Už po první části jsme věděli, že to nejhorší přijde nakonec. Prohlídka tábora Auschwitz I. byla opravdu velmi náročná, emocionálně i fyzicky. I ti, kteří při vyučování mnohdy vyrušují, byli v této části naprosto ticho. Naše průvodkyně Mája Šrajevová si naší pozornosti velmi vážila. I pro ni samotnou to bylo velmi psychicky náročné. Protože jsme měli nejdelší okruh, podívali jsme se i tam, kam jiní jen tak nezavítají. Některé části byly opravdu hodně drastické a mnozí z nás neskrývali své slzy. Věřte, že stát za sklem, kde je umístěno 1 900 kg vlasů obětí plynových komor, vás nenechá v klidu. Také jsme viděli vzpomínková videa obětí holocaustu a procházeli jsme kolem zdi, u které byly zastřeleny statisíce lidí. To ale zdaleka není vše, ani při největší snaze vám nedokážeme popsat, co všechno jsme v tento den skutečně prožili.

Zážitky to byly velmi silné… Každý z vás by měl podobné místo navštívit a znát naše dějiny. Jak řekl George Santayana: „Národ, který zapomněl svoji minulost, je odsouzen ji prožívat znovu.“

V průběhu letošního školního roku studenti třídy 3.A naší školy, se zaměřením na cestovní ruch a ve spolupráci s žáky ze SOŠ ekonomické ve Spišské Nové Vsi společně pracovali na v pořadí již třetím projektu v rámci eTwinningu. Letošní téma bylo: „Poznejme naše regiony.“
Součástí projektu byla řada úkolů, dovedností a aktivit, které studenti průběžně plnili. Například poznávání kulturních a historických památek v regionu, včetně památek na seznamu UNESCO, významných svátků, národních zvyků a tradic, výroba tradičních výrobků lidového umění, návštěva muzeí a výstav, příprava tradičních pokrmů české kuchyně, slavnostní stolování a mnoho dalších aktivit.
Součástí projektu bylo i navázání spolupráce s organizací Helpicon a vzájemné návštěvy a společné akce s jejich klienty.
Nezbytnou součástí při plnění zadaných úkolů byla vlastní aktivita studentů, jejich pozitivní přístup a netradiční metody výuky, ke kterým většina žáků přistupoval zodpovědně.

 

Mgr. Rudolf Meduna

SZeŠ Čáslav

 

 

Tiskopis v pdf formátu ke stažení ZDE

Ředitel SZeŠ Čáslav vyhlásil dne 02.05.2018 druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

pro následující studijní obory:

• 41-41-M/01 Agropodnikání

• 43-41-M/01 Veterinářství

• 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

a pro učební obor:

• 41-51-H/01 Zemědělec-farmář

II. kolo proběhne podle platné legislativy (dle novely školského zákona a dle platné vyhlášky) a jeho součástí nebude přijímací zkouška.
Rozhodující budou výsledky ze závěrečných ročníků povinné školní docházky.

Obecné předpoklady k přijetí:

• splnění povinné školní docházky

• podání přihlášky pro II. kolo přijímacího řízení

• uchazeči budou přijati do celkového počtu 30 žáků v oboru

Přihlášky na uvedené obory se přijímají až do naplnění volných míst ve třídě. Přijímaným žákům budou průběžně vydávána rozhodnutí o přijetí ke studiu, rozhodující pro přijetí je tedy okamžik doručení přihlášky.

Neváhejte a podávejte si přihlášky.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte nás, napište nebo zavolejte:

• SZeŠ Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav

• skola“zavináč“szescaslav.cz

• 777 010 200

 

Ing. Jaromír Horníček v.r.   

ředitel SZeŠ Čáslav

 

SZeŠ Čáslav – výměnná praxe ve Francii – informace pro rodiče a žáky

Termín: 17.6. (Ne) až 23.6. (So) 2018

Družební škola: Maison Familiale Rurale, Route de la Rondehaye, 50 490 Saint-Sauveur-Lendelin, Basse Normandie, France

Celková cena: 7.000 Kč zahrnuje náklady na dopravu, ubytování a stravování.

Cenu se snažíme snížit získáním příspěvků od našich i francouzských institucí a případných sponzorů. Výměnná praxe je reciproční a po konečném vyúčtování vracíme účastníkům zbývající finanční prostředky (z poslední akce jsme vraceli Kč 1.700 na každého žáka).

Praxe je zaměřena na poznání družební školy, školského systému ve Francii a každodenního života studentů a dále na výrobu a distribuci regionálních produktů, jako jsou sýry nebo ústřice.

Pobyt ve Francii zahrnuje i návštěvy hlavních turistických destinací a to především Paříž (s výstupem na Eiffelovu věž a plavbu po Seině) a Le Mont-Saint-Michel, který je druhým nejnavštěvovanějším místem ve Francii. Velmi zajímavé jsou také památníky vylodění spojeneckých vojsk v Normandii v roce 1944.

V sobotu dne 07.04.2018 proběhl ve Střední zemědělské škole v Čáslavi canisterapeutický seminář s testováním psů, který uspořádala nezisková organizace Pes partner, z.s. z Čáslavi společně se Spolkem Alternace z Kutné Hory. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, testovaným týmům se dařilo, a tak je mezi námi 14 nových canisterapeutických týmů a 1 tým absolvoval úspěšné přezkoušení. Co je ale mnohem důležitější, že se hned po zkouškách zapojili do práce. Tři studentky Střední zemědělské školy v Čáslavi, které studují zaměření na kynologii, Lucka, Anička a Dominika a jejich terapeutické fenky labradorka – Bonie, německý ovčák – Tequila a jack russel – Sendy začaly hned v prvním týdnu po testování pracovat. Nejprve si zaskočily do Speciální školy, kde potěšily děti a následně počali pravidelnou canisterapii v Domově Barbora v Kutné Hoře. Klienti z Barbory byli z jejich návštěvy nadšeni, a to jak senioři, tak lidé s postižením. Ještě téhož den večer nám přišel krásný e-mail od sociální pracovnice z Domova Barbora, ve kterém vyslovila poděkování a velkou radost, že k nim budeme chodit pravidelně každý týden. Dnem 07.04.2018 okres Kutná Hora získal tři nové a velmi šikovné canisterapeutické týmy. Avšak okres Kutná Hora se již půl roku může pyšnit australským ovčákem Jackem jehož revírem je Domov seniorů v Čáslavi, kde je jejich miláčkem. Moc si všech slečen a jejich psů vážíme, neboť se nového úkolu výkonu canisterapie zhostily velmi zodpovědně a se ctí.

Na e-mail nám také přišla krásná zpráva, že nový terapeut, pejsek šeltie jménem Gucci má již za sebou první terapeutický zásah na oddělení ARO nemocnice v Liberci, a to hned u dvou pacientů. Panička Gucciho je v tamní nemocnici lékařkou a novou canisterapeutkou.

Další skvělou zprávou je, že v Kolíně se uplatní pejsek border kolie Accord a bude pracovat u seniorů, už to dojednáváme.

I ostatní absolventi zkoušek se brzy zapojí – máme informace, že nevidomá slečna Andrea se svým vodícím labradorem Kantem bude v budoucnu rozdávat radost seniorům v Praze v rámci projektu Návštěvy potmě. Jistě se budou přidávat další.
Pro lidi, kteří využívají canisterapii to může být připomínka jejich mládí, kdy samy měli zvířata, pro jiné je mazlení se psem jedna z mála možností příjemného tělesného kontaktu, který zažívají. Lidé, kteří už dávno s nikým nepromluvili, začínají znovu komunikovat. Terapeutičtí psi a lidé přináší potřebným do jejich života úsměv a útěchu. A to má smysl.

Děkujeme vedení Zemědělské školy, že je nakloněno spolupráci s neziskovým sektorem a že umožňuje studentům tyto aktivity a dvakrát ročně poskytuje své prostory pro konání zkoušek.

Pes partner, z.s.
Ing. Tereza Poláčková – ředitelka Pes partner, z.s.

Žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru agropodnikání navštívili začátkem měsíce dubna farmu chovu skotu manželů Francových v Kynicích a v Pavlově. Obě farmy se nachází jen několik kilometrů od sebe v malebném prostředí Vysočiny. Farma zaměřená na chov masného skotu je v obci Pavlov. Chovají zde převážně křížence plemene české strakaté a masných plemen, např. Charolais. V době naší návštěvy byly ještě krávy s telaty v zimovišti, ale vše se chystalo k přesunu na rozsáhlé pastviny. Na pastvinách jsou zvířata od cca. poloviny dubna až do prvního sněhu, protože je to nejlepší forma chovu jak pro zvířata, tak pro chovatele. Na farmě v Kynicích chovají typické české kombinované plemeno české strakaté (čestr) a je zaměřena na odchov jalovic a produkci mléka. Výkrm býčků narozených v Kynicích probíhá na farmě Leština. Celkem je na farmě 663 zvířat (dojnice 298 ks, jalovice 240 ks, vysokobřezích jalovic 55 ks a 36 kusů býčků). Průměrná dojivost na dojenou dojnici dosahuje 25,5 kg mléka a krávy se zde dožívají uctyhodné 7. laktace. Za zmínku také stojí, že hlavní zootechničkou na této farmě je naše bývalá absolventka Ing. Zdena Karbanová (roz. Korecká), které bychom tímto rádi poděkovali za pozvání a velice příjemné a poučné průvodcování po farmě.

Ing. Kristýna Neuhauserová, Ph.D.
Ing. Dana Jandová

řetího a čtvrtého ročníku oboru agropodnikání navštívili začátkem měsíce dubna farmu chovu skotu manželů Francových v Kynicích a v Pavlově. Obě farmy se nachází jen několik kilometrů od sebe v malebném prostředí Vysočiny. Farma zaměřená na chov masného skotu je v obci Pavlov. Chovají zde převážně křížence plemene české strakaté a masných plemen, např. Charolais. V době naší návštěvy byly ještě krávy s telaty v zimovišti, ale vše se chystalo k přesunu na rozsáhlé pastviny. Na pastvinách jsou zvířata od cca. poloviny dubna až do prvního sněhu, protože je to nejlepší forma chovu jak pro zvířata, tak pro chovatele. Na farmě v Kynicích chovají typické české kombinované plemeno české strakaté (čestr) a je zaměřena na odchov jalovic a produkci mléka. Výkrm býčků narozených v Kynicích probíhá na farmě Leština. Celkem je na farmě 663 zvířat (dojnice 298 ks, jalovice 240 ks, vysokobřezích jalovic 55 ks a 36 kusů býčků). Průměrná dojivost na dojenou dojnici dosahuje 25,5 kg mléka a krávy se zde dožívají uctyhodné 7. laktace. Za zmínku také stojí, že hlavní zootechničkou na této farmě je naše bývalá absolventka Ing. Zdena Karbanová (roz. Korecká), které bychom tímto rádi poděkovali za pozvání a velice příjemné a poučné průvodcování po farmě.

Ing. Kristýna Neuhauserová, Ph.D.
Ing. Dana Jandová

Lysá nad Labem je známá nejenom díky překrásnému zámku s barokní výzdobou, ale také jako centrum výstav se zemědělskou a chovatelskou tematikou. Žáci druhého a třetího ročníku se zaměřením na zemědělský provoz a chovatelství se dne 23. března vydali na výstavu Jarní Zemědělec a Jezdecký festival. K vidění bylo velké množství různých zahradních plodin, květin a drobné mechanizace. Žáci měli možnost poznat a ochutnat řadu regionálních potravin a dozvědět se o novinkách ve výživě a péči o hospodářská zvířata, ale i domácí mazlíčky. Během programu Jezdeckého festivalu byly k vidění skokové soutěže mezi týmy z celé ČR. I přes nepřízeň počasí a osudu (v podobě poruchy lokomotivy ČD v Kutné Hoře a následnému hodinovému zpoždění na zpáteční cestě) se exkurze líbila jak žákům, tak pedagogickému doprovodu.

Ing. Kristýna Neuhauserová, Ph.D.
Mgr. Lucie Lipenská
Mgr. Lada Plekker

 

Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Návštěva Itálie 2016
obrázky z návštěvy Itálie 2016
Studium na vysoké škole
Přehled rubrik