zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Archiv článků z kategorie ‘Škola a veřejnost’

 

  Dne 31. května 2018 proběhl na naší škole den otevřených dveří pořádaný pro mateřské školy a základní školy z okolí Čáslavi. Program byl opravdu bohatý. Začínalo se na stanovišti u Mgr. Plekker, kde byly k vidění kozy a krmení poníka, následovala výuka dojení pod vedením Ing. Zelené, dále cvičení psů s vedoucí Ing. Studenou, stanoviště se sportovními soutěžemi vedl Mgr. Holík a poslední stanicí byl školní statek, kde byli k vidění králici, kuřata, slepice a koně, na kterých byla možnost se svézt. V mezičase se nabízelo vyzkoušení jízdy na traktorech a prohlídka zemědělské techniky. K dispozici měly děti školní jídelnu, aby se občerstvily a odpočinuly si po dlouhé cestě s baťůžky na zádech. Děti si kromě krásných zážitků odnesly pamětní lístky a dárkové předměty.
Celý program zorganizoval Mgr. Mikeska, který také pořídil fotodokumentaci. Doprovod dětem zajistila třída 2.A a 3.A pod vedením Mgr. Meduny.

Žáci prvních ročníků oboru Agropodnikání a Veterinářství navštívili ve čtvrtek 24. května farmu a hotelový komplex Dvůr Pecínov nedaleko Benešova. Součástí areálu je velké konferenční centrum, restaurace s vynikající domácí kuchyní, hotel, penzion, hostel, wellness, sport i farma, která nás jako odborníky ze zemědělství zajímala nejvíce. Farma je vedena v režimu ekologického zemědělství a zaměřuje se na chov koní. Nabízí nejenom výuku jezdectví a vyjížďky po krásné okolní krajině, ale i ustájení koní. Přímo na farmě je Pólo Ponny Klub a tradičně se zde chovají překrásní Fríšťí koně.Žáci prvních ročníků oboru Agropodnikání a Veterinářství navštívili ve čtvrtek 24. května farmu a hotelový komplex Dvůr Pecínov nedaleko Benešova. Součástí areálu je velké konferenční centrum, restaurace s vynikající domácí kuchyní, hotel, penzion, hostel, wellness, sport i farma, která nás jako odborníky ze zemědělství zajímala nejvíce. Farma je vedena v režimu ekologického zemědělství a zaměřuje se na chov koní. Nabízí nejenom výuku jezdectví a vyjížďky po krásné okolní krajině, ale i ustájení koní. Přímo na farmě je Pólo Ponny Klub a tradičně se zde chovají překrásní Fríšťí koně.

Více jak 60 hektarů vlastních pastvin v režimu ekologického zemědělství uprostřed nádherné přírody je zdrojem kvalitního sena a místem pro nadstandardní výběhy koní. Pro jezdecké účely je zde krytá hala i venkovní jízdárna. Na farmě jsou ale i jiná zvířata. K vidění je pastevní chov krav bez tržní produkce mléka plemene Aberdeen Anghus spolu s býkem netradičního plemene Wagyu (japonský skot). Nakonec naši šikovní studenti pomohli při odčervování a očkování ovcí a jehňat plemene Zwartbles. U ovcí si každý mohl vyzkoušet fixaci (posazení) ovce a úpravu paznehtů kopytním nožem a kleštěmi. 

Na závěr exkurze jsme navštívili krásný hrad Český Šternberk, kde dosud žije pan hrabě Zdeněk Šternberg, který se letos 15. srpna dožije úctyhodných 95 let. Hrad Český Šternberk založil kolem r. 1241 Zdeslav z Divišova, pojmenoval jej podle rodového erbu, zlaté osmihroté hvězdy, a podle dobového zvyku poněmčovat názvy, tedy Sternberg (Stern = hvězda, Berg = hora), a přijal nový přídomek ze Sternberga.  Po příjemné kulturní prohlídce hradu jsme se vrátili zpět do školy obohaceni o spoustu zážitků.

 

Ing. Kristýna Neuhauserová

Ph.D.Mgr. Lada Plekker

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z anglického General Data Protection Regulation – GDPR) tvoří ucelený soubor pravidel na ochranu dat v evropském prostoru.
GDPR se týká každého, kdo zpracovává nebo shromažďuje osobní údaje evropských občanů, včetně společností a dalších subjektů mimo území Evropské unie působících na evropském trhu.
Nařízení bylo přijato v dubnu 2016, ale v platnost vstoupí až 25. května 2018. V České republice nahradí současnou právní úpravu – zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a bude doplněno českým adaptačním zákonem o zpracování osobních údajů, který je v současné době stále v legislativním procesu. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími právě z Obecného nařízení.
Jsme si vědomi, že GDPR neovlivňuje jen prostředí informačního systému, ale zásadním způsobem vstupuje do organizace a nastavení fungování škol. Proto se ze všech sil snažíme pomoci vám s implementací Obecného nařízení na vašich školách.
Proto jsme ve stálém kontaktu s MŠMT, S ÚOOÚ s dalšími odborníky na problematiku GDPR, především z oblasti IT a práva.

Užitečné odkazy:
Metodika MŠMT ke GDPR, dostupné: http://www.msmt.cz/file/44592/
Stránky věnované problematice GDPR: www.gdpr.cz
GDPR dle ÚOOÚ,dostupné: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

 

Pověřencem pro SZeŠ Čáslav byl jmenován:

Mgr. Jan Holík

tel.: 327 312 119

mobil: 724 806 841

emai: holik@szescaslav.cz

Již od prvního ročníku jsme měli přání navštívit koncentrační tábor Osvětim. Paní Mgr. Zina Kobrlová naše přání vyslyšela a dne 17. 4. 2018 se naše přání splnilo. Od školy jsme odjížděli rozespalí ve 04:30 naplněni různými pocity a dojmy. Cesta byla dlouhá. Trvala pět hodin s dvěma zastávkami. Mnozí z nás spali, jiní svačili a ostatní debatovali o tom, co nás čeká.

V půl desáté jsme konečně dorazili a naším prvním zážitkem byla prohlídka tábora Auschwitz II. U vchodu nás paní učitelka seznámila s tím, co se zde nachází, a poskytla nám důležité informace, bez kterých bychom asi nechápali, co vše máme před sebou. Většina tábora byla totiž zničena samotným Němci na konci války.
Zde jsme se mohli procházet bez průvodce. Pohybovali jsme se pouze venku, otevřené byly pouze některé dřevěné boudy. Při myšlenkách na skutečné dění v tomto vyhlazovacím táboře nás mrazilo. Na kolejích, které vedly až k plynovým komorám a krematoriím, stál stejný vagón, jímž sem nacisté přiváželi své oběti nejprve z Polska a později z celé Evropy. Se smíšenými pocity jsme se sešli v autobuse a zamířili jsme do druhého tábora.

Už po první části jsme věděli, že to nejhorší přijde nakonec. Prohlídka tábora Auschwitz I. byla opravdu velmi náročná, emocionálně i fyzicky. I ti, kteří při vyučování mnohdy vyrušují, byli v této části naprosto ticho. Naše průvodkyně Mája Šrajevová si naší pozornosti velmi vážila. I pro ni samotnou to bylo velmi psychicky náročné. Protože jsme měli nejdelší okruh, podívali jsme se i tam, kam jiní jen tak nezavítají. Některé části byly opravdu hodně drastické a mnozí z nás neskrývali své slzy. Věřte, že stát za sklem, kde je umístěno 1 900 kg vlasů obětí plynových komor, vás nenechá v klidu. Také jsme viděli vzpomínková videa obětí holocaustu a procházeli jsme kolem zdi, u které byly zastřeleny statisíce lidí. To ale zdaleka není vše, ani při největší snaze vám nedokážeme popsat, co všechno jsme v tento den skutečně prožili.

Zážitky to byly velmi silné… Každý z vás by měl podobné místo navštívit a znát naše dějiny. Jak řekl George Santayana: „Národ, který zapomněl svoji minulost, je odsouzen ji prožívat znovu.“

 

 

 

O projektu
Cílem projektu je seznámit se s kulturními a historickými památkami regionu partnerské školy a poznat ho i prostřednictvím místních zvyků a lidových tradic.

Cíle:
– intergrace projektu do vzdělávacích plánů předmětů cestovní ruch, společenská komunikace, mateřský jazyk, geograie, dějepis
– efektivně pracovat se slovenským a českým textem
– rozvinout svoje technologické rzučnosti využíváním nástrojů web 2.0
– zvyšovat pvědomí o důležitosti a bezpečnosti internetu
– podporovat týmovou práci žáků

Postup práce:
Listopad 2017 – seznámení studentů s projekte, představení účastníků projektu, moje škola, tvorba loga projektu – padlet, tagul
Prosinec 2017 – Vánoce v regionu – vánoční tradice, vánoční menu, fotorecepty, vánoční stolování, vánoční pozdravy partnerské škole, vánoční trhy, vánoční dárky pro seniory, perníčky pro osamělé lidi – joomag, animoto
Leden 2018 – Moje město – kvízy o městě, lidové tradice – zvuková nahrávka lidových písní, přehlídka krojů, lidová řemesla – setkání s lidovými nástroji, naučit se vyrábět jednoduchý výrobek – prezi, quizi, videa
Únor 2018 – Kulturní a historické památky v regionu – návštěva kuturně-historické památky regionu, guiziz, google.doc
Březen 2018 – Velikonoční svátky – velikonoční zvyky v regionu, menu, fotorecepty, stolování – movie maker, animoto, videa
Duben 2018 – hodnocení projektových aktivit studenty – ankety, prezentace projektu na stránce školy, veřejnosti – i-ankety
Květen 2018 – tvorba závěrečných materiálů o projektu, e-digitální kniha, prezi

Očekávané výsledky:
– poznání kulturně-historických památek, zvyků regionu partnerských škol prostřednictvím exkurzí a materialů zpracovaných různými nástroji a prostřednictvím projektových aktivit ukázat kreativitu studentů
– rozvoj kreativity studentů
– naučit se týmovou práci
– výměna zkušeností z motivačních aktivit mezi učiteli partnerských škol
– prezentace projektů v prostorách školy a na veřejnosti
– vytvoření výstupových materiálů – digitální kniha, prezi, smore

 

Odkaz na domovskou stránku projektu e-Twinning ZDE

 

 

 

 

Tiskopis v pdf formátu ke stažení ZDE

Ředitel SZeŠ Čáslav vyhlásil dne 02.05.2018 druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

pro následující studijní obory:

• 41-41-M/01 Agropodnikání

• 43-41-M/01 Veterinářství

• 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

a pro učební obor:

• 41-51-H/01 Zemědělec-farmář

II. kolo proběhne podle platné legislativy (dle novely školského zákona a dle platné vyhlášky) a jeho součástí nebude přijímací zkouška.
Rozhodující budou výsledky ze závěrečných ročníků povinné školní docházky.

Obecné předpoklady k přijetí:

• splnění povinné školní docházky

• podání přihlášky pro II. kolo přijímacího řízení

• uchazeči budou přijati do celkového počtu 30 žáků v oboru

Přihlášky na uvedené obory se přijímají až do naplnění volných míst ve třídě. Přijímaným žákům budou průběžně vydávána rozhodnutí o přijetí ke studiu, rozhodující pro přijetí je tedy okamžik doručení přihlášky.

Neváhejte a podávejte si přihlášky.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte nás, napište nebo zavolejte:

• SZeŠ Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav

• skola“zavináč“szescaslav.cz

• 777 010 200

 

Ing. Jaromír Horníček v.r.   

ředitel SZeŠ Čáslav

 
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Návštěva Itálie 2016
obrázky z návštěvy Itálie 2016
Studium na vysoké škole
Přehled rubrik