Archiv článků z kategorie ‘Pro uchazeče’

soubor ke stažení ve formátu PDF: kritéria přijímacího řízení

Tiskopis přihlášky: Prihlaska_SS_2017_denni_oo

V Čáslavi 18. ledna 2018

Ing. Jaromír Horníček
ředitel školy

Střední zemědělská škola Čáslav pořadá tradiční

Dny otevřených dveří SZeŠ Čáslav 2017/2018

program:

-prohlídka budovy a učeben školy

-doprovodný program, zajišťováný žáky školy

 

termíny:

 • 5.10. 2017 (čtvrtek) od 14: 00 do 17:00 hod.
 • 16. 11. 2017 (čtvrtek) od 14:00 do 17:00 hod.
 • 6.1. 2018 (sobota) od 9:00 do 12:00 hod.

Po předběžné telefonické domluvě je možné upřesnit datum a čas podle Vašich individuálních požadavků.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vážení studenti a zákonní zástupci,
dovolte nám seznámit Vás s několika informacemi, které jsou důležité pro nově nastupující žáky do SZeŠ Čáslav od nového školního roku 2017/2018:

 • 4. září 2017 se od 8:00 hod. uskuteční v aule naší školy (1. poschodí) shromáždění žáků a rodičů k zahájení nového školního roku, kde budou podrobně informováni o zahájení a organizaci výuky a také se seznámí se svými třídními učiteli
 • adaptační kurz bude realizován ve formě dobrovolného kurzu pro zájemce
 • seznamy učebnic a ostatních pomůcek sdělí žákům 1. ročníků jednotliví vyučující v úvodních hodinách daného vyučovacího předmětu.
 • některé učebnice (např. český jazyk, cizí jazyky, apod.) si žáci objednávají společně hromadnou formou (z důvodu výhodnější ceny)
 • výjimku v zajištění pomůcek tvoří sešity, které by si každý žák měl k výuce připravit předem (většinou sešity formátu A4 – „linkované“, „nelinkované“ i „čtverečkové“)

Těšíme se na spolupráci od nového školního roku 2017/2018.
Ing. Jaromír Horníček
ředitel SZeŠ Čáslav

dokument ve formátu PDF je ke stažení zde
hlavicka_szes_jpgŘeditel SZeŠ Čáslav vyhlásil dne 2.5. 2017

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

pro následující studijní obory:
•    41-41-M/01 Agropodnikání
•    43-41-M/01 Veterinářství

a pro následující učební obor:
•    41-51-H/01 Zemědělec – farmář

II. kolo proběhne podle platné legislativy (dle novely školského zákona a dle platné vyhlášky) a  jeho součástí nebude přijímací zkouška.

Rozhodující budou výsledky ze závěrečných ročníků povinné školní docházky.

Obecné předpoklady k přijetí:
•    splnění povinné školní docházky
•    podání přihlášky pro II. kolo přijímacího řízení
•    uchazeči  budou přijati do celkového počtu 30 žáků v oboru

Přihlášky na uvedené obory se přijímají až do naplnění volných míst ve třídě. Přijímaným žákům budou průběžně vydávána rozhodnutí o přijetí ke studiu, rozhodující pro přijetí je tedy okamžik doručení přihlášky.


Neváhejte a podávejte si přihlášky.
Chcete-li se dozvědět více, navštivte nás, napište nebo zavolejte:
•    SZeŠ Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav
•    skola@szescaslav.cz
•    777010200.

Ing. Jaromír Horníček v.r.
ředitel SZeŠ Čáslav

Dobrý den,
blahopřeji k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a dovolte mi Vás informovat, že v termínu od 25. 8. do 3. 9. 2017 se uskuteční adaptační a seznamovací pobyt pro žáky prvních ročníků, který je pro žáky dobrovolný.

Již druhým rokem navštívíme letovisko Porto San Giorgio na italském pobřeží Jadranského moře, pro ilustraci přikládám odkaz http://www.villaggiolacapannina.it/cz/default.aspx.

Na žáky čeká spousta zábavy a výletů – pobyt na překrásné pláži, koupání, návštěva nedaleké biofarmy s vlastní mlékárnou a masnou, vinařství s vlastní vinotékou, lisovna olivového oleje, aj..

Cena zájezdu je 7500, Kč ; zálohu 3000 Kč je nutno zaplatit do konce června. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, služby a plná penze. V případě zájmu mě prosím kontaktujte.

Přeji příjemný zbytek dne.
Ing. Kristýna Neuhauserová, Ph. D.
SZeŠ Čáslav
tel. 604 759 435
e-mail: neuhauserova@szescaslav.cz

italy_2017

Souhrnné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

agropodnikani_vysledky_2017

ekonomika a podnikání_vysledky 2017

veterinarstvi_vysledky2017

Ing. Jaromír Horníček

ředitel SZeŠ Čáslav

Zde najdete ilustrační testy z čekého jazyka a matematiky, které Vám mohou pomoci při přípravě na přijímací zkoušky na naši školu.

Ilustrační testy zpracoval CERMAT, který má přijímací zkoušky pro školní rok 2017/18 ve své kompetenci.

zadání ilustračních testů:

klíč k řešení ilustračních testů:

 

Ing. Jaromír Horníček

ředitel SZeŠ Čáslav

Studijní obor 43-41-M/01 Veterinářství je koncipován tak, aby reflektoval poptávku na trhu práce po odborných technicích s veterinárním a zootechnickým vzděláním. Představuje střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Žáci studijního oboru Veterinářství se naučí:

 • definovat vnější a vnitřní příčiny nemocí hospodářských zvířat
 • vybírat vhodné způsoby léčby zvířat
 • správně řešit úkoly spojené s hygienou chovu
 • orientovat se v legislativě týkající se veterinární péče
 • hodnotit dodržování welfare zvířat
 • základní zootechnické dovednosti v chovech hospodářských i zájmových zvířat

Studijní obor nabízí i možnost získání osvědčení pro různé odborné dovednosti (kurzy canisterapie a hypoterapie, jezdectví, inseminační kurz, stříhání psů, aj.).

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů.

Veterinární asistenti pomáhají veterinárním lékařům (pod jejich vedením a odpovědností) zejména při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat, ve výrobě a zpracovávání živočišných produktů, při provádění alergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.

Absolvent může pracovat také jako laborant nebo zemědělský technikzootechnik v chovech hospodářských zvířat.

Uplatní se také v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v prodejnách zvířat, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, v oblasti marketingu zdravotnických (veterinárních) potřeb, jako samostatný podnikatel apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Předměty zařazené do učebního plánu studijního oboru Veterinářství

– český jazyk a literatura
– cizí jazyk (angličtina / němčina)
– základy společenských věd
– dějepis
– fyzika
– biologie a ekologie
– aplikovaná biologie a chemie
– chemie
– matematika
– informační technologie
– tělesná výchova
– ekonomika a podnikání
– chov zvířat
– motorová vozidla
– anatomie a fyziologie zvířat
– výživa zvířat a dietetika
– základy latiny
– nemoci zvířat a farmakologie
– veterinární legislativa
– chirurgie a ortopedie
– reprodukce a inseminace
– patologie
– hygiena a technologie potravin
– mikrobiologie a parazitologie
– základy rostlinné produkce
– praxe – učební
– zájmové chovy a aktivity

Ing. Jaromír Horníček

ředitel SZeŠ Čáslav

Kritéria přijímacího řízení pro šk.r. 2017/2018

soubor ke stažení ve formátu PDF: kritéria přijímacího řízení

Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Návštěva Itálie 2016
obrázky z návštěvy Itálie 2016
Studium na vysoké škole
Přehled rubrik