zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Archiv článků z kategorie ‘Domov mládeže’

     Se začátkem školního roku proběhla na domově mládeže celá řada aktivit. Hned první týden pobytu absolvovali žáci dvě poznávací vycházky po Čáslavi.

     Následovala beseda s Bc. Horníčkovou na téma. „ Jak se učit na střední škole“.

    Zahájena byla i celá řada sportovních aktivit. Velkému zájmu se těší tradičně cvičení pilates pod vedením Mgr. Petráskové. Také posilovna bude letos pravidelně navštěvována chlapci i dívkami jejichž kondiční posilování povede Mgr. Šrámková.

     Úvodní zápas proběhl i ve florbale, fotbale i volejbale. Od října se všichni těší do velké tělocvičny v ZŠ Sadová. Rozhodování zápasů bude mít na starost Bc. Veselá, Bc. Horníčková a Mgr. Lehečka.

         Ve dnech 22.-26. srpna 2018 proběhl v areálu České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole jubilejní 50. ročník Olympiády mladých chovatelů. Tentokráte se završil formou mezinárodního kola. Tato akce proběhla pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské a děkanky Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů prof. Ing.Ivy Langrové, CSc., které se též osobně zúčastnily slavnostního zahájení.

          Soutěže se zúčastnilo celkem 119 dětí z 25 okresů a SR. Z toho bylo 29 mladých králíkářů, 12  holubářů, 11 drůbežářů, 13 chovatelů okrasného ptactva, 3 akvaristé, 7 teraristů, 10 chovatelů koček, 6 chovatelů ovcí a koz, 3 chovatelé nutrií a činčil, 13 dětí soutěžilo v oboru chov drobných hlodavců a 12 v kynologii. Soutěžící byly rozděleni po odbornostech do dvou skupin, kdy jedna soutěžila ve čtvrtek a druhá v pátek. Soutěžící zkoušely tříčlenné komise složené z předních odborníků v daném oboru. Hodnocena byla jejich písemná práce, znalosti při odborném pohovoru, písemný test a „poznávačka“ z dané odbornosti. Poznávání zvířat probíhalo jak na živých zvířatech, tak i podle obrázků. Po ukončení soutěže následovaly odborné přednášky a besedy. Pro skupinu, která momentálně nesoutěžila byl připraven zajímavý program. Soutěžící a jejich vedoucí si prohlédli areál univerzity a vyslechli poutavý výklad. Mohli nahlédnout do učeben fakulty agrobiologie, kde zaujala zejména pitevna s ukázkou telete a selete upraveného k výuce anatomie. Prohlédli si demonstrační a pokusné stáje s malou mísírnou krmiv. Navštívili i pokusná políčka, skleníky a tzv. Libosad. Zážitkem byla návštěva jízdárny ČZU. Účastníci též mohli využít sportoviště KTV ČZU včetně plaveckého bazénu. Mimo areál univerzity byla zajištěna prohlídka historických prostor Senátu PČR.  Sobota patřila společné návštěvě pražské ZOO. Netradičně byla pojata i cesta tam, kdy se za krásného počasí děti svezly přívozem přes Vltavu. Večer již patřil slavnostnímu vyhlášení výsledků.

     Naše výprava letos uspěla následovně:

       chov ovcí a koz : Eliška Honzáková – 2. místo

      chov koček:          Natálie Langpaulová – 2.místo

      chov psů :             Lucie Dvořáková – 2. místo 

                                 Kamila Vosáhlová – 4. místo

     chov okr. ptactva : Michaela Machová – 5. místo

     Kromě jubilejních medailí obdrželi všichni soutěžící diplom a tašku s řadou hodnotných dárků od sponzorů soutěže. V rámci Mezinárodní soutěže družstev zvítězilo s 53 bodovým náskokem družstvo ČR, resp. ČSCH. Zakončením celé akce byl slavnostní raut a after party. Překvapením pro všechny byl působivý ohňostroj. V rámci jubilejního ročníku bylo umožněno i setkání bývalých soutěžících, kteří se mohli zúčastnit celého sobotního programu. Akce končila nedělním ranním odjezdem všech účastníků domů.

      Olympiáda mladých chovatelů tak pro tento rok skončila. Pořadatelé a účastníci tímto zároveň děkují SRPDŠ SZeŠ Čáslav a Městskému úřadu Čáslav za poskytnutý příspěvek, bez něhož by tato akce mohla být uskutečněna jen s velkými obtížemi.

      

 

      Od 1.3. do 15. 4. 2018 proběhla elektronická soutěž zájmových svazů „ Příroda kolem nás“. Celkem 75 otázek z oborů chovatelství, myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství  zodpovědělo přes 50 soutěžících. Zástupci našeho kroužku si vedli natolik dobře, že se dostali do první čtrnáctky vyhodnocovaných soutěžících a byli oceněni na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem. Gratulujeme Michaele Machové, Kamile Havelkové, Elišce Honzákové a Karolíně Petrové.

     Nejlepší řešitelé této soutěže byli pozváni spolu s vítězi odborných soutěží jednotlivých zájmových svazů  do Včelařského vzdělávacího centra v Nasavrkách na finálové klání o titul „Znalce přírody“. Toto finále proběhlo 19.-20.7.2018 a nominována byla Kamila Havelková. Pro devět soutěžících byl připraven zajímavý doprovodný program. Stezkou mladého lesníka soutěžící provedl lesní pedagog, následovala návštěva Babiččina dvorečku v Licibořicích. Ve Školní včelnici v Libáni nahlédli soutěžící a jejich doprovod do úlu a ochutnali různé druhy medů. Druhý den patřil samotné soutěži – vědomostním testům. Po té následovala návštěva Keltské expozice v Zámku Nasavrky, prohlídka areálu SOUV-VVC o.p.s. a arboreta s poutavým výkladem ing. Miroslavy Novotné. V poledne proběhlo vyhlášení výsledků. „Znalcem přírody“ se v tomto ročníku soutěže stala Kamila Havelková! Srdečně blahopřejeme.

                             

    

     Druhou soutěží, která je na DM tradičně pořádána bylo Okresní kolo Olympiády mladých chovatelů, které proběhlo 25.4. Sešlo se 5 soutěžících z toho dva v oboru chov ovci a po jedné soutěžící v chovu ušlechtilých koček, okrasného ptactva a psů. Všichni zúčastnění prokázali výborné znalosti a postoupili do Mezinárodního kola, které se uskuteční v měsíci srpnu na ČZU v Praze –Suchdole.

Stejně jako každý rok jsme se sešli, tentokráte 19. dubna 2018, s paní Ďáskovou. Přišla s dobrou náladu a zajímavými informacemi. Povídali jsme si spolu na téma sebeláska a vypořádání se se strachem. Mnohým z nás to otevřelo oči a povzbudilo. Stejně i jako minulý rok nás zaujala numerologie, jiným zase pomohla s bolestmi na těle. Přednáška trvala pět hodin. Tento čas byl náročný, jak psychicky, tak i emocionálně. Přednášku ukončila relaxační teorie, ve které jsme se pomocí misek vah naučili zbavit špatné vlastnosti. Příští rok se budeme opět těšit.                                                                                                                                                                                              M. Čechová a M. Mičková

V předvelikonočním týdnu proběhlo na domově mládeže několik tvořivých dílen zaměřených na velikonoční tradice a výzdobu DM. Králíčky z vlny vyráběla s žáky Mgr. Petrásková. V keramické dílně vznikaly pod vedením Bc. Horníčkové zápichy s jarní tematikou a keramičtí zajíci. Závěrečná dílna byla tradičně věnována výrobě pomlázek. Zájemce je učila plést Mgr. Kovaříková.

Ve dnech 7.2. a 12. února 2017 proběhlo na domově mládeže Valentýnské tvoření. Cílem bylo vytvořit výzdobu a hezké dárečky ke svátku zamilovaných. V rámci kroužku pečení vznikla pod vedením Bc.Veselé perníková srdíčka na špejli. V tvořivých dílničkách si s p. Nováčkovou zájemkyně vyrobily medvídky z ořechů. Další dílnička, tentokráte s Bc. Horníčkovou byla zaměřena na přáníčka a srdíčkové závěsy.

Ve středu 31. ledna 2018 proběhla na DM tvořivá dílna zaměřená na batikování. Děvčata si vyzkoušela kombinaci dvou technik – vyvazované a sypané batiky. Pod vedením p. Nováčkové vznikla řada krásných „duhových“ triček.

 

V pondělí 20. prosince 2017 byla pro studenty ubytované na DM připravena slavnostní večeře. Po ní tradičně následovala zábava v podobě vystoupení jednotlivých kolektivů. Letos připravily hudební  program studentky pedagogické školy a lycea. Závěrečným překvapením bylo pro všechny vystoupení akvabel, které nacvičily paní vychovatelky. Za technickou realizaci „bazénu“ patří poděkování p. Fajnovi.

Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Návštěva Itálie 2016
obrázky z návštěvy Itálie 2016
Studium na vysoké škole
Přehled rubrik