Archiv článků z kategorie ‘Aktivity studentů školy’

Znovuobnovená tradice dožínek a vinobraní na zámku Kačina, 6.ročník byl věnovaný ochraně vzduchu a regionálním produktům. Žáci naší školy se aktivně podíleli na zajištění zdárného průběhu tohoto vinobraní.

     Ve školním roce 2016-17 proběhlo okresní kolo Olympiády mladých chovatelů tradičně na jaře v prostorách Domova mládeže Střední zemědělské školy v Čáslavi. Z 11 vyhlašovaných odborností bylo tentokráte obsazeno pouze pět.Všichni úspěšní řešitelé postoupili do mezinárodního kola, které se letos uskutečnilo v termínu 2.-6. srpna v Poběžovicích.

     Slavnostní zahájení proběhlo ve středu v podvečer v sále hotelu Hubertus. Sešlo se zde celkem 92 soutěžících, (z toho 8 ze SR) se svými vedoucími z celkem 23 zúčastněných okresů. Čtvrtek i pátek již patřily soutěži. Výkony soutěžících hodnotilo jedenáct tříčlenných komisí složených z předních odborníků ČSCH. Všichni soutěžící se podrobili vědomostnímu testu, poznávání druhů, plemen a barevných rázů zvířat i odbornému pohovoru ve zvoleném oboru. Mimo to proběhly i odborné besedy a přednášky, které připravily jednotlivé zkušební komise. Pro teraristy byla zajištěna zajímavá návštěva u chovatele vzácných barevných forem krajty královské. Jako vždy, byli soutěžící rozděleni do dvou skupin, kdy jedna soutěžila ve čtvrtek a druhá v pátek. Skupina, která v daný den nesoutěžila se zúčastnila doprovodného programu. Děti navštívily hřebčín ve Svržně, kde je zaujal raritní koňský albín. Odpoledne patřilo návštěvě Ekofarmy Moulisových v Milínově u Nezvěstic. Večer pak proběhla noční prohlídka zámku v Horšovském Týně.

     Sobota patřila poznávacímu výletu po Chodském kraji. Soutěžící se svým doprovodem navštívili Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem. Rozhlédli se po kraji z Kurzovy věže na Čerchově, seznámili se s historií a zvyky v Muzeu Chodska na Chodském hradě. Po prohlídce Domažlic byl výlet završen návštěvou Muzea řemesel v Kolovči, kde se stále vyrábí tradiční kolovečská keramika.

     Slavnostní vyhlášení proběhlo v podvečer opět v sále hotelu Hubertus. Místo pohárů byly tentokráte udělovány ceny reprezentující tradiční chodskou keramiku. První tři soutěžící v dané odbornosti obdrželi džbán, všichni pak malovanou dlaždici. Mimo to si soutěžící odnesli diplom a tašku s řadou pěkných dárků od sponzorů soutěže, kterým patří veliký dík za podporu mladých chovatelů.

    V mezinárodním kole Olympiády mladých chovatelů  reprezentovalo SZeŠ Čáslav celkem sedm z devíti nominovaných žáků. A zde jsou výsledky naší výpravy:

 

Chov psů:

Dvořáková Lucie                 1. místo

Komberec Josef                   3. místo

Mayerová Eliška                  4. místo

Chov akvarijních ryb:

Husák Ondřej                       1. místo

Chov ovcí a koz:

Strašil Michal                       4. místo

Chov drobných hlodavců:

Žaloudková Iveta                 5. místo 

Chov králíků:

Krbcová Veronika                7. místo

 

     V rámci mezinárodního klání se družstvo mladých chovatelů ČSCH stalo opět vítězem nad družstvem SZCH. Tímto finálem skončil letošní ročník Olympiády mladých chovatelů.

     Pořadatelé a účastníci tímto zároveň děkují Městskému úřadu Čáslav a SRPŠ při SZeŠ Čáslav za poskytnutý příspěvek, bez něhož by tato akce byla pro řadu soutěžících finančně nedostupná.

    Co říci na závěr? Zapojení dětí do soutěže má význam nejen z hlediska účelného trávení volného času, ale umožňuje mladým chovatelům navázat kontakty s vrstevníky se stejnými zájmy a získat nové vědomosti a zkušenosti. Především ve vyšších kolech soutěže se děti dostanou do kontaktu s renomovanými odborníky, kteří jim jsou v rámci přednášek a pohovorů výbornými učiteli. Účast v MK představuje pro děti určitou zkušenost, možnost získat více, než jen základy znalostí. Samotná soutěž dodává často i velkou motivaci něčeho ve své zálibě dosáhnout. Tak ze soutěžících postupně vyrostou úspěšní chovatelé, lidé mající svůj koníček.

     Příští ročník OMCH bude vyhlášen koncem roku. Vrcholem soutěže se stane i tentokráte mezinárodní finále. To se uskuteční opět v srpnu, pravděpodobně v prostorách ČZU v Praze-Suchdole. Soutěžit se bude opět ve dvou věkových kategoriích – do 14 let a od 15 do 18 let (včetně). Případní zájemci najdou další informace o soutěži na www.cschdz.eu v sekci mladí chovatelé, nebo se mohou přihlásit přímo u autorky článku, která je pověřena pořádáním soutěže, na tel.: 732 266 935, popř. mailem: novackova@centrum.cz. Okresní kolo probíhá tradičně ve Střední zemědělské škole v Čáslavi. Soutěžit může každý, kdo splňuje věkový limit, tj. maximálně dosažení 18 let v roce konání soutěže.

V časopise Chovatel č. 7-2017 vyšel článek studenta školy na téma mysliveckého využití jezevčíka:

P1 001P2 001P3 001

V časopise Chovatel č. 6-2017 vyšel článek studentky naší školy:

H1 001H2 001H3 001H4 001

Na závěr roku, v měsíci červnu, se třída 3.B společně s několika žákyněmi třídy 2.B2 vypravila na exkurzi na Českou zemědělskou univerzitu v Praze. S námi jela i Střední zemědělská škola Chrudim. První zastávka vedla do střediska Agrofert, kde k nám přistoupila naše průvodkyně. V úvodu řekla pár slov o firmě Agrofert, poté nám rozdala tašky s dárkovými předměty této firmy.

Po příjezdu do ČZU nás přivítali tři studenti, kteří nás doprovázeli celý den. Povyprávěli nám o studiu na vysoké škole, a popravdě, mnoho z nás si představovalo studium asi mnohem horší. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Jako první navštívila naše skupina posluchárnu, kde nás pan děkan seznámil s  univerzitou. Dostali jsme informační brožuru, ve které jsou vysvětleny obory a jejich zaměření. Je v nich shrnuto téměř vše, co bychom chtěli o vysoké škole vědět. Další cesta vedla na pozemky, kde jsou zastoupeny snad všechny druhy a odrůdy kulturních plodin. Nachází se zde i ovocný sad a včelín, kde včely plní funkci opylovače. Pozemky byly velmi pěkně upravené. Studenti zde vykonávají své praxe, proto mají názorné ukázky a při studiu je to hezké zpestření výuky.
Následně jsme se odebrali do menzy, kde měli ve vitríně vystavenou dnešní nabídku jídel.


Naše exkurze po obědě pokračovala do skleníků a paní nám ukázala tropické a subtropické rostliny. Na škole se také vyučuje lesnictví a škola má své arboretum, kde se pěstuje přes 1000 keřů a dřevin. Další zastávkou byly stáje, také na vysoké úrovni. K vidění byli slepice, králíci, ovce, kozy, prasata, krávy, rybičky a pár druhů exotických zvířat. Venku ve výběhu jsme zahlédly i lamy.
Jako poslední nás studenti zavedli na místní vyhlídku, ze které bylo vidět nejen na celou Prahu, ale také na část Středočeského kraje.
Cesta domů byla náročnější, protože na dálnici probíhají opravy a hodně se čekalo v kolonách.
Myslím, že za všechny mohu říci, že to byla velmi zajímavá exkurze a více lidí uvažuje o dalším studiu.
Děkujeme vedení školy a především panu řediteli ing. Jaromírovi Horníčkovi za zprostředkování této exkurze a také třídní učitelce ing. Uhlířové za bezproblémový průběh akce.
Kolektiv autorů: Zadražil, Krátká, Cimplová 

Pozdního večera, 4. června, jsme se jako třída 2.A vydali společně s panem učitelem Medunou na dlouhou cestu vlakem. Cílem naší cesty byla Spišská Nová Ves na Slovensku, kam jsme vyrazili v rámci projektu E-twinning na téma: “Přijeďte do našeho města.“slovensko1

Po menším čekání na zpožděný vlak jsme konečně ulehli na svá lehátka. Cesta proběhla bez komplikací a ráno nás vítal krásný výhled na Tatry. slovensko5

Jakmile jsme dorazili na nádraží, ochotně se nás ujala paní učitelka RNDr. Darina Kovaličová a dovedla nás na internát hotelové akademie, kde jsme byli ubytováni celých 5 dní. Poté, co jsme se ubytovali a zkulturnili, nás paní Darina dovedla do Střední odborné školy ekonomické ve Spišské Nové Vsi, kde jsme se setkali s několika studenty, kteří také pracovali na našem společném projektu a s paní ředitelkou, která nás velmi mile přivítala. Po prohlídce školy nám slovenští studenti ukázali památky města a společně jsme poobědvali. Odpoledne následoval odpočinek a volný program.
Druhý den jsme se hned po snídani sešli na nádraží s panem učitel Mgr. Jánem Pramukou a s několika slovenskými studenty, kteří pro nás měli připravený zajímavý program. Vlakem jsme dojeli do Štrby nedaleko Vysokých Tater, kde jsme se vydali na příjemnou procházku kolem Štrbského plesa a navštívili bývalý ski areál. Odpoledne probíhalo opět formou volného programu.
Třetí den pro nás byl naplánován výlet na Spišský hrad, který je největší hradní zříceninou ve střední Evropě. slovensko2

Tentokrát nás doprovázela paní učitelka Ing. Eva Šoltésová s několika studenty, kteří nám dělali milý doprovod po celou dobu výletu. Z hradní věže jsme se mohli pokochat nádherným výhledem. Dále se v hradu nacházelo historické muzeum, které jsme samozřejmě navštívili a za všechny mohu říci, že nás nejvíce zaujala místní mučírna.
Při odpoledním volnu jsme objevovali zajímavá místa Spišské Nové Vsi, každý z nás si zvolili svůj oblíbený program , který jsme trávili společně s našimi slovenskými kamarády.
slovensko3Čtvrtý den jsme si užili asi nejvíce, a to díky skvělému výletu do Slovenského ráje, který byl velmi vydařený. Lesními cestičkami jsme vystoupali až na Tomašovský výhľad, kde nás doslova okouzlilo úžasné panorama s překrásnou slovenskou přírodu a v dálce tyčícími se horami. Zpáteční cesta vedoucí přes několik mostů byla velmi dobrodružná, ale všichni jsme ji úspěšné zvládli. Po náročném sestupu na nás čekal zasloužený oběd v Salaši Čingov, kde jsme si dali výborné halušky s brynzou, bez kterých by to nebyl ten pravý výlet na Slovensko.
V pátek ráno jsme odjížděli spokojení s mnoha nezapomenutelnými zážitky. Moc se nám tu líbilo a rádi bychom poděkovali za skvělou společnost, kterou nám dělali učitelé a studenti ze SOŠ ekonomické. slovensko4

Největší poděkovaní patří ale panu učiteli Mgr. Rudolfu Medunovi za to, že byl tak statečný a ochotný s námi tento týdenní výlet absolvovat.
Studentky 2. A, Pavlína Doudová a Barbora Pecinová

Dne 1. 6. se naši žáci 2. a 3. ročníku agropodnikání již druhým rokem zúčatnili tradiční vědomostně dovednostní soutěže určené pro obory chovatelství –
O Šemíkovu podkovu ve Velké Chuchli.
Všechny tři týmy bojovaly s opravdovým odhodláním. Jejich snaha byla korunována úspěchem a tým ze třídy 2.B1 ve složení:
Jessica Bubeníková, Iveta Žaloudková a Pavel Vlášek
si odvezli domů pěkné druhé místo z celkem osmi týmů ze středních odborných škol z celé republiky.
Za vzornou reprezentaci jim tímto děkujeme!
druhe_misto_SP

      Soutěž „Příroda kolem nás“ každoročně vyhlašuje Český svaz včelařů,z.s. spolu s partnery Českomoravskou mysliveckou jednotou,z.s., Českým rybářským svazem,z.s., Českým zahrádkářským svazem,z.s. a Českým svazem chovatelů,z.s. Organizátorem soutěže bylo i letos SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky.

     Soutěž probíhala od 1. března do 25. dubna 2017 online na webových stránkách  www.souvnasavrky.cz/elektronicka-soutez.  Tato soutěž je určena pro mládež do 16 let a je koncipována formou testu o 75 otázkách (15 otázek od každého partnerského zájmového svazu). Kromě počtu správně vyřešených otázek rozhoduje o pořadí  soutěžících také čas odeslání.

     Dvanácti nejlepším a nejrychlejším řešitelům byly ceny od zástupců jednotlivých svazů předány 27. května 2017 u příležitosti konání výstavy Natura viva v Lysé nad Labem.  

     Této soutěže se zúčastnili i tři žáci naší školy ubytovaní na DM a všichni patřili do oceněné dvanáctky soutěžících.  Nejlépe se umístila v celkovém pořadí na druhém místě Kamila Vosáhlová se 74 body, 73 b. dosáhla Lucie Dvořáková a 72 b. David Havlíček. Gratulujeme!

Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Návštěva Itálie 2016
obrázky z návštěvy Itálie 2016
Studium na vysoké škole
Přehled rubrik