Archiv článků z kategorie ‘Aktivity studentů školy’

V časopise Chovatel č. 7-2017 vyšel článek studenta školy na téma mysliveckého využití jezevčíka:

P1 001P2 001P3 001

V časopise Chovatel č. 6-2017 vyšel článek studentky naší školy:

H1 001H2 001H3 001H4 001

Na závěr roku, v měsíci červnu, se třída 3.B společně s několika žákyněmi třídy 2.B2 vypravila na exkurzi na Českou zemědělskou univerzitu v Praze. S námi jela i Střední zemědělská škola Chrudim. První zastávka vedla do střediska Agrofert, kde k nám přistoupila naše průvodkyně. V úvodu řekla pár slov o firmě Agrofert, poté nám rozdala tašky s dárkovými předměty této firmy.

Po příjezdu do ČZU nás přivítali tři studenti, kteří nás doprovázeli celý den. Povyprávěli nám o studiu na vysoké škole, a popravdě, mnoho z nás si představovalo studium asi mnohem horší. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Jako první navštívila naše skupina posluchárnu, kde nás pan děkan seznámil s  univerzitou. Dostali jsme informační brožuru, ve které jsou vysvětleny obory a jejich zaměření. Je v nich shrnuto téměř vše, co bychom chtěli o vysoké škole vědět. Další cesta vedla na pozemky, kde jsou zastoupeny snad všechny druhy a odrůdy kulturních plodin. Nachází se zde i ovocný sad a včelín, kde včely plní funkci opylovače. Pozemky byly velmi pěkně upravené. Studenti zde vykonávají své praxe, proto mají názorné ukázky a při studiu je to hezké zpestření výuky.
Následně jsme se odebrali do menzy, kde měli ve vitríně vystavenou dnešní nabídku jídel.


Naše exkurze po obědě pokračovala do skleníků a paní nám ukázala tropické a subtropické rostliny. Na škole se také vyučuje lesnictví a škola má své arboretum, kde se pěstuje přes 1000 keřů a dřevin. Další zastávkou byly stáje, také na vysoké úrovni. K vidění byli slepice, králíci, ovce, kozy, prasata, krávy, rybičky a pár druhů exotických zvířat. Venku ve výběhu jsme zahlédly i lamy.
Jako poslední nás studenti zavedli na místní vyhlídku, ze které bylo vidět nejen na celou Prahu, ale také na část Středočeského kraje.
Cesta domů byla náročnější, protože na dálnici probíhají opravy a hodně se čekalo v kolonách.
Myslím, že za všechny mohu říci, že to byla velmi zajímavá exkurze a více lidí uvažuje o dalším studiu.
Děkujeme vedení školy a především panu řediteli ing. Jaromírovi Horníčkovi za zprostředkování této exkurze a také třídní učitelce ing. Uhlířové za bezproblémový průběh akce.
Kolektiv autorů: Zadražil, Krátká, Cimplová 

Pozdního večera, 4. června, jsme se jako třída 2.A vydali společně s panem učitelem Medunou na dlouhou cestu vlakem. Cílem naší cesty byla Spišská Nová Ves na Slovensku, kam jsme vyrazili v rámci projektu E-twinning na téma: “Přijeďte do našeho města.“slovensko1

Po menším čekání na zpožděný vlak jsme konečně ulehli na svá lehátka. Cesta proběhla bez komplikací a ráno nás vítal krásný výhled na Tatry. slovensko5

Jakmile jsme dorazili na nádraží, ochotně se nás ujala paní učitelka RNDr. Darina Kovaličová a dovedla nás na internát hotelové akademie, kde jsme byli ubytováni celých 5 dní. Poté, co jsme se ubytovali a zkulturnili, nás paní Darina dovedla do Střední odborné školy ekonomické ve Spišské Nové Vsi, kde jsme se setkali s několika studenty, kteří také pracovali na našem společném projektu a s paní ředitelkou, která nás velmi mile přivítala. Po prohlídce školy nám slovenští studenti ukázali památky města a společně jsme poobědvali. Odpoledne následoval odpočinek a volný program.
Druhý den jsme se hned po snídani sešli na nádraží s panem učitel Mgr. Jánem Pramukou a s několika slovenskými studenty, kteří pro nás měli připravený zajímavý program. Vlakem jsme dojeli do Štrby nedaleko Vysokých Tater, kde jsme se vydali na příjemnou procházku kolem Štrbského plesa a navštívili bývalý ski areál. Odpoledne probíhalo opět formou volného programu.
Třetí den pro nás byl naplánován výlet na Spišský hrad, který je největší hradní zříceninou ve střední Evropě. slovensko2

Tentokrát nás doprovázela paní učitelka Ing. Eva Šoltésová s několika studenty, kteří nám dělali milý doprovod po celou dobu výletu. Z hradní věže jsme se mohli pokochat nádherným výhledem. Dále se v hradu nacházelo historické muzeum, které jsme samozřejmě navštívili a za všechny mohu říci, že nás nejvíce zaujala místní mučírna.
Při odpoledním volnu jsme objevovali zajímavá místa Spišské Nové Vsi, každý z nás si zvolili svůj oblíbený program , který jsme trávili společně s našimi slovenskými kamarády.
slovensko3Čtvrtý den jsme si užili asi nejvíce, a to díky skvělému výletu do Slovenského ráje, který byl velmi vydařený. Lesními cestičkami jsme vystoupali až na Tomašovský výhľad, kde nás doslova okouzlilo úžasné panorama s překrásnou slovenskou přírodu a v dálce tyčícími se horami. Zpáteční cesta vedoucí přes několik mostů byla velmi dobrodružná, ale všichni jsme ji úspěšné zvládli. Po náročném sestupu na nás čekal zasloužený oběd v Salaši Čingov, kde jsme si dali výborné halušky s brynzou, bez kterých by to nebyl ten pravý výlet na Slovensko.
V pátek ráno jsme odjížděli spokojení s mnoha nezapomenutelnými zážitky. Moc se nám tu líbilo a rádi bychom poděkovali za skvělou společnost, kterou nám dělali učitelé a studenti ze SOŠ ekonomické. slovensko4

Největší poděkovaní patří ale panu učiteli Mgr. Rudolfu Medunovi za to, že byl tak statečný a ochotný s námi tento týdenní výlet absolvovat.
Studentky 2. A, Pavlína Doudová a Barbora Pecinová

Dne 1. 6. se naši žáci 2. a 3. ročníku agropodnikání již druhým rokem zúčatnili tradiční vědomostně dovednostní soutěže určené pro obory chovatelství –
O Šemíkovu podkovu ve Velké Chuchli.
Všechny tři týmy bojovaly s opravdovým odhodláním. Jejich snaha byla korunována úspěchem a tým ze třídy 2.B1 ve složení:
Jessica Bubeníková, Iveta Žaloudková a Pavel Vlášek
si odvezli domů pěkné druhé místo z celkem osmi týmů ze středních odborných škol z celé republiky.
Za vzornou reprezentaci jim tímto děkujeme!
druhe_misto_SP

      Soutěž „Příroda kolem nás“ každoročně vyhlašuje Český svaz včelařů,z.s. spolu s partnery Českomoravskou mysliveckou jednotou,z.s., Českým rybářským svazem,z.s., Českým zahrádkářským svazem,z.s. a Českým svazem chovatelů,z.s. Organizátorem soutěže bylo i letos SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky.

     Soutěž probíhala od 1. března do 25. dubna 2017 online na webových stránkách  www.souvnasavrky.cz/elektronicka-soutez.  Tato soutěž je určena pro mládež do 16 let a je koncipována formou testu o 75 otázkách (15 otázek od každého partnerského zájmového svazu). Kromě počtu správně vyřešených otázek rozhoduje o pořadí  soutěžících také čas odeslání.

     Dvanácti nejlepším a nejrychlejším řešitelům byly ceny od zástupců jednotlivých svazů předány 27. května 2017 u příležitosti konání výstavy Natura viva v Lysé nad Labem.  

     Této soutěže se zúčastnili i tři žáci naší školy ubytovaní na DM a všichni patřili do oceněné dvanáctky soutěžících.  Nejlépe se umístila v celkovém pořadí na druhém místě Kamila Vosáhlová se 74 body, 73 b. dosáhla Lucie Dvořáková a 72 b. David Havlíček. Gratulujeme!

Součástí praktické výuky žáků 2. ročníků je celá řada témat a mimo jiné sem patří téma Strojní a ruční dojení. Vyjma odborné učebny, která je součástí školy a poskytuje žákům plně vybavenou strojovnu s vývěvou a funkčními dojícími stroji včetně chlazení, potrubního dojení a konvového dojení, využíváme k praktické výuce vstřícnosti okolních farem a zemědělských podniků, kde probíhá praktická výuka žáků. A tohoto jsme využili právě k naplnění výše zmíněného tématu Dojení a navštívili jsme několik podniků, s různými typy ustájení, produkce a následné realizace mléka. První zastávkou byla farma rodiny Kombercových v obci Tupadly. Kombercovi chovají 13 českých strakatých krav pro produkci kvalitního mléka. Chov je v systému vazného ustájení a dojí se na stání, což  – jak žáci měli možnost velmi dobře poznat –  je stále funkční systém chovu skotu, při zachování slušné produkce a čistého stájového prostředí. Farma Kobercových připomíná rakouské farmy, nejenom co se čistoty a péče o zvířata týče. Studenty zaujal zejména instalovaný mléčný automat, kde si mohou zákazníci v libovolnou denní dobu samoobslužně zakoupit čerstvé kravské mléko, stáčené za příznivou cenu do buď vlastních nádob, nebo jsou zákazníkům nádoby poskytnuty.  S hospodářem panem Kobercem se rozvinula živá debata zejména žáků, jejichž rodiče také hospodaří a aktuálně řeší problematiku odbytu mléka ve složité době nízkých cen a celkového nezájmu zpracovatelských kapacit o drobnou produkci. Lze s potěšením kvitovat, že pan Koberec ochotně seznámil přítomné se všemi aspekty prodeje mléka prostřednictvím mléčného automatu a potěšení, že debata byla s ohledem na věk žáků na velmi odborné úrovni.


Další zastávkou, po ochutnávce čerstvého mléka u Koberců, byl podnik ZOD Potěhy. Jedná se o klasický podnik na bázi více vlastníků s vysokou produkcí mléka od holštýnských krav. ZOD Potěhy disponuje několika stájemi a rybinovou dojírnou 2×12 stání s rychlým odchodem. Debata studentů nad vysokou produkcí, čistotou stájového prostředí a efektivitou systému volného boxového stelivového ustájení nám zabrala značnou, byť velmi efektivně využitou, část času.
Poslední, avšak z hlediska atraktivnosti zdaleka ne nejposlednější zastávkou, byla návštěva farmy rodiny Miláčkových v Hostovlicích. Miláčkovi chovají skot holštýnského plemene a z hlediska technologie získávání mléka není bez zajímavosti, že využívají již 8 let technologii robotického dojení. Možnost vidět na vlastní oči robota, který dojí „on-line“ krávy, byla pro mnohé z nás první, byť zazněla i lakonická věta „ to máme doma taky, Lelyho“… Žáci se seznámili i s technikou na farmě a navštívili jsme i druhý provoz zmiňované farmy, kde je odchov mladého dobytka. Zde byla k vidění kejdová technologie ustájení na matracích, včetně poněkud netradičního, byť zřejmě efektivního ustájení žírných býků v boxových ložích.
S potěšením lze konstatovat, že zájem žáků byl enormní a velmi živě se zajímali o užívané technologie a techniku, včetně „odborné“ diskuse nad výhodami a nevýhodami jednotlivých systémů. Již na zpáteční cestě se množily dotazy, jaké bude příští téma a kam pojedeme a čemu se přiučíme. Poděkování pochopitelně patří i navštíveným farmám, protože pouze spojením praxe s odborným vzděláním zajistí zemědělství kvalitní odborníky pro praxi, protože SZeŠ Čáslav je ŠKOLA PRO ŽIVOT!    

Na začátku školního roku 2016/2017 jsme se my, třída 2.A., společně s paní učitelkou Pařilovou a panem učitelem Medunou pustili do projektu se slovenskou školou ze Spišské Nové Vsi v rámci eTwinningu. Tématem celého projektu bylo „ Přijeďte do našeho města“.
Rozdělili jsme se do dvou skupin, každá skupina dostala k vypracování několik úkolů. Jedním z prvních úkolů bylo vymyslet návrhy na logo projektu a poté hlasováním vybrat vítězné logo. Dalšími úkoly bylo:
– rozluštění QR kódů
– určení poloh z GPS
– prezentace o podmínkách podnikání v cestovním ruchu
– video z návštěvy cestovní agentury
– studentská anketa ‘‘Jak trávíš víkend‘‘
– prezentace ‘‘Co musíte o nás vědět‘‘ a ‘‘Co musíte u nás vidět‘‘
– příprava slavnostní tabule
– natočení 3 videí o přípravě tradičních českých jídel
– návrhy regionálních suvenýrů
– návštěva základní školy a následná prezentace našeho projektu
– vyhodnocení projektu + videokonference
Projekt jsme dotáhli úspěšně do konce a během plnění úkolů jsme získali spoustu nových a zajímavých zkušeností, které v budoucnu určitě využijeme. Vyvrcholením dvouleté spolupráce se slovenskou střední odbornou školou je osobní setkání ve Spišské Nové Vsi, které se uskuteční v prvním týdnu měsíce června. Během návštěvy potkáme nové lidi, navštívíme zdejší památky a poznáme místní život ve Spišské Nové Vsi a v okolí.
Těšíme se na setkání a doufáme v další spolupráci.
B. Chudomelová, M. Pavlištová, A. Zoufalá
studentky třídy 2.A

Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Návštěva Itálie 2016
obrázky z návštěvy Itálie 2016
Studium na vysoké škole
Přehled rubrik