zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Vážení rodiče,

vzhledem k systému přijímacího řízení dochází k mnohým nejistotám jak z Vaší, tak z naší strany. I přes vyšší počet přihlášek než je počet žáků, které můžeme přijmout, se důvodně domníváme, že v tomto počtu je určitá část uchazečů, kteří si vybrali naši školu jako druhou volbu.

Velice si vážíme Vašeho zájmu o studium na naší škole a jsme přesvědčeni o tom, že výběr studijního oboru a školy byl výsledkem pečlivého porovnávání a zjišťování údajů. Apelujeme proto na rodiče i uchazeče, aby v případě splnění kritérií přijímacího řízení a doručení rozhodnutí o nepřijetí nepodléhali nervozitě a nečinili neuvážené kroky.

Ze zkušenosti z minulých let víme, že určité množství přihlášených uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, neodevzdá zápisový lístek na naši školu, a tím se následně velmi významně změní pořadí, které rozděluje přijaté a nepřijaté uchazeče.

Doporučujeme uchazečům, jejichž zájem o studium na naší škole je opravdu vážný, aby v případě zamítavého rozhodnutí kontaktovali telefonicky (327 312 631) nebo osobně ředitele školy, případně e-mailem na adresu capova@szescaslav.cz, kde jim budou podány aktuální informace.

Na základě skutečně odevzdaných zápisových lístků přijatých uchazečů bude ředitel školy moci zaplnit volná místa uchazeči, kteří nebyli původně přijati.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si může osobně vyzvednout zákonný zástupce žáka 
v pátek 22. dubna 2011 v době od 7:00 hod. do 15:00 hod. nebo v úterý 26. dubna 2011 v době od 7:00 hod. do 16:00 hod.

Již v den převzetí rozhodnutí o přijetí je možné odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy (nebo jej lze zaslat do pěti pracovních dní poštou).

Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou na doručenku.

Ing. Josef Zadina v.r.
ředitel SZeŠ Čáslav

Comments are closed.

Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Návštěva Itálie 2016
obrázky z návštěvy Itálie 2016
Studium na vysoké škole
Přehled rubrik