Na naší škole si získal oblibu včelařský kroužek. Studenti se učí nejen o biologii včel a životě včelstva, ale i praktickému zacházení se včelstvy. V zimním období připravují rámky, taví vosk a čerpají nové poznatky. Nejatraktivnější je však práce během sezóny, kdy je sladkou odměnou vlastní med a nezřídka i žihadlo.

Studenti pracují v unikátním historickém včelíně Školního statku středočeského kraje v Čáslavi. Jeho rozvoj podporují i prodejci včelařských potřeb. Významným partnerem je prodejna PROVČELY z Lysé nad Labem manželů Honzákových, která dodala nový medomet a další vybavení. Velký dík jim patří zejména za sponzorování novými úly, které postupně nahradí původní, nezřídka skoro šedesát let staré.

V letošním školním roce začal ve spolupráci se ZŠ Sadová Čáslav pracovat i kroužek Mladý včelař pro děti ze základních škol, který je součástí projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ do něhož se zapojil i náš školní statek.

13 14 242

13 14 235

13 14 222

13 14 218

13 14 223

13 14 226

VK1

VK2

VK3

VK4

VK5

 

Comments are closed.

Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Návštěva Itálie 2016
obrázky z návštěvy Itálie 2016
Studium na vysoké škole
Přehled rubrik