Na závěr roku, v měsíci červnu, se třída 3.B společně s několika žákyněmi třídy 2.B2 vypravila na exkurzi na Českou zemědělskou univerzitu v Praze. S námi jela i Střední zemědělská škola Chrudim. První zastávka vedla do střediska Agrofert, kde k nám přistoupila naše průvodkyně. V úvodu řekla pár slov o firmě Agrofert, poté nám rozdala tašky s dárkovými předměty této firmy.

Po příjezdu do ČZU nás přivítali tři studenti, kteří nás doprovázeli celý den. Povyprávěli nám o studiu na vysoké škole, a popravdě, mnoho z nás si představovalo studium asi mnohem horší. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Jako první navštívila naše skupina posluchárnu, kde nás pan děkan seznámil s  univerzitou. Dostali jsme informační brožuru, ve které jsou vysvětleny obory a jejich zaměření. Je v nich shrnuto téměř vše, co bychom chtěli o vysoké škole vědět. Další cesta vedla na pozemky, kde jsou zastoupeny snad všechny druhy a odrůdy kulturních plodin. Nachází se zde i ovocný sad a včelín, kde včely plní funkci opylovače. Pozemky byly velmi pěkně upravené. Studenti zde vykonávají své praxe, proto mají názorné ukázky a při studiu je to hezké zpestření výuky.
Následně jsme se odebrali do menzy, kde měli ve vitríně vystavenou dnešní nabídku jídel.


Naše exkurze po obědě pokračovala do skleníků a paní nám ukázala tropické a subtropické rostliny. Na škole se také vyučuje lesnictví a škola má své arboretum, kde se pěstuje přes 1000 keřů a dřevin. Další zastávkou byly stáje, také na vysoké úrovni. K vidění byli slepice, králíci, ovce, kozy, prasata, krávy, rybičky a pár druhů exotických zvířat. Venku ve výběhu jsme zahlédly i lamy.
Jako poslední nás studenti zavedli na místní vyhlídku, ze které bylo vidět nejen na celou Prahu, ale také na část Středočeského kraje.
Cesta domů byla náročnější, protože na dálnici probíhají opravy a hodně se čekalo v kolonách.
Myslím, že za všechny mohu říci, že to byla velmi zajímavá exkurze a více lidí uvažuje o dalším studiu.
Děkujeme vedení školy a především panu řediteli ing. Jaromírovi Horníčkovi za zprostředkování této exkurze a také třídní učitelce ing. Uhlířové za bezproblémový průběh akce.
Kolektiv autorů: Zadražil, Krátká, Cimplová 

Comments are closed.

Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Návštěva Itálie 2016
obrázky z návštěvy Itálie 2016
Studium na vysoké škole
Přehled rubrik