Ředitel SZeŠ Čáslav vyhlásil dne 14.5.2015

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 

a pro následující studijní obory:

  • 41-41-M/01 Agropodnikání (2 třídy)
  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

II. kolo proběhne podle platné legislativy (dle novely školského zákona a dle platné vyhlášky) a  jeho součástí nebude přijímací zkouška.

Rozhodující budou výsledky ze závěrečných ročníků povinné školní docházky.

Obecné předpoklady k přijetí :

  1. splnění povinné školní docházky
  2. podání přihlášky pro II. kolo přijímacího řízení
  3. uchazeči  budou přijati do celkového počtu 30 žáků v oboru

Přihlášky na uvedené obory se přijímají až do naplnění volných míst ve třídě. Přijímaným žákům budou průběžně vydávána rozhodnutí o přijetí ke studiu, rozhodující pro přijetí je tedy okamžik doručení přihlášky.


Neváhejte a podávejte si přihlášky. Chcete-li se dozvědět více, navštivte nás, pište na skola@szescaslav.cz nebo volejte 777010200.

Ing. Jaromír Horníček v.r.
ředitel SZeŠ Čáslav

Comments are closed.

Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Návštěva Itálie 2016
obrázky z návštěvy Itálie 2016
Studium na vysoké škole
Přehled rubrik